top of page

De Hofjeskrant

Het Landelijk Hofjesberaad geeft tweemaal per jaar de Hofjeskrant uit. De Hofjeskrant bevat mededelingen van het bestuur, aankondigingen en verslagen van landelijke bijeenkomsten en informatie over ontwikkelingen die voor besturen van hofjes van belang zijn.
Dat kan gaan over belastingwetgeving en -procedures, onderhoud, restauratie en renovatie, subsidiemogelijkheden, het beheer van hofjes, huur en verhuur, bewonerszaken en -participatie e.d.

 

Ook wordt regelmatig een hofje in de schijnwerpers geplaatst. Hieronder vindt u de Hofjeskranten die sinds 2012 verschenen zijn. Klik op de afbeelding om de Hofjeskrant te downloaden.
 

 

Hofjeskrant 34

bottom of page