top of page

Bijeenkomsten

Jaarlijks worden twee landelijke bijeenkomsten georganiseerd voor vertegenwoordigers van de hofjesbesturen. Deze bijeenkomsten bestaan uit een huishoudelijke vergadering van het Landelijk Hofjesberaad en een inhoudelijk deel met een lezing of presentatie. Op het programma staan dikwijls ook stadswandelingen. De jaarvergaderingen bieden een goede gelegenheid zijn/haar collega-bestuurders van andere hofjes uit het land te ontmoeten. Vaak vinden deze bijeenkomsten plaats in een hofje waarvan het bestuur als gastheer optreedt. Ook wordt er ieder jaar een bijeenkomst georganiseerd voor de Huismeesters van de hofjes.

20230415_DenHaag.jpg
Voorjaarsbijeenkomst 2023
15 april Den Haag
20220423_Brielle.JPG
Voorjaarsbijeenkomst 2022
23 april Brielle
20210612_Edam.JPG
Voorjaarsbijeenkomst 2021
12 juni Edam
20221112_Leerdam.JPG
Najaarsbijeenkomst 2022
12 november Leerdam
20211113_Amsterdam.JPG
Najaarsbijeenkomst 2021
13 november Amsterdam

Op 7 november 2020 was er in

verband met de Covid-19 pandemie 

een digitale vergadering vanuit het

Van der Valk-hotel in Sassenheim.

Najaarsbijeenkomst 2020
7 november Sassenheim
20221013_Breda.jpg
Huismeestersbijeenkomst 2022
13 oktober Breda
20211014_Marssum.jpg
Huismeesterbijeenkomst 2021
14 oktober Marssum
Voorjaarsvergadering 2019
Breda
bottom of page