top of page
Maastricht St Martinushofje 5-XII-13 (3)
Maastricht St Martinushofje 5-XII-13.jpg
Hofje van Sint Maartenshuizen

Op 10 november 2013 was het driehonderd jaar geleden, in 1713, dat de Maastrichtenaar Martinus Frencken overleed. Hij bepaalde in zijn testament dat er een hofje gesticht moest worden voor de huisvesting van 13 onbemiddelde, bejaarde, katholieke vrouwen. Vooral dankzij de inspanningen van Hélène, de zus van Martinus, werd het hofje in 1715 geopend. Het hofje is het enige nog steeds op liefdadige basis functionerende hofje van Maastricht. En waar vroeger brood werd uitgereikt op Sint Maarten, boden de provisoren (regenten), om de viering van het 300 jarig bestaan luister bij te zetten, de bewoners op die 10e november een gezellige maaltijd aan in een nabijgelegen restaurantje. De Stichting vierde tevens de oplevering van het belangrijkste deel van de renovatie van dit rijksmonument. In een vergevorderd stadium zijn de plannen om de kleurrijke gevelsteen te laten restaureren. De steen waarop te zien is dat Sint Maarten zijn mantel doormidden klieft om die te delen met een ‘zorgbehoevende’. Aldus wordt niet alleen de naam van de schenker geëerd, maar ook de charitas verbeeld, die hij heeft willen nastreven. Het Hofje Sint Maartenshuizen ligt midden in het historische centrum van Maastricht, aan de monumentale Grote Looiersstraat 27. Dit rijksmonument telt 13 bescheiden senioren appartementen rondom een binnentuin. De Stichting verhuurt deze huisjes aan oudere Maastrichtenaren, met een beperkt inkomen.

 

Hofje Sint Maartenshuizen
Grote Looiersstraat 27, 6211 JH Maastricht

www.sintmaartenshuizen.nl

bottom of page