top of page

Bestuur

Het bestuur van het Landelijk Hofjesberaad bestaat uit vertegenwoordigers van diverse hofjes.
De huidige bestuursleden zijn:
De heer Raymond G. Brood, voorzitter
Mevrouw Mariëlle P.C. Gielink, secretaris
De heer Lout de Roos,  penningmeester
De heer Cees A.M. Schinck, lid
Mevrouw Taetske van Dijk, lid

Betrokkenheid
De (besturen van) hofjes die zich willen aansluiten bij het Landelijk Hofjesberaad, kunnen zich aanmelden bij het secretariaat. Dit kunnen hofjes zijn met een eeuwenlange historie en hofjes die recent zijn gesticht of nog gesticht zullen worden. Uitgangspunt daarbij is dat het hofje als een zelfstandige eenheid is aan te merken en/of in meer of mindere mate de karakteristieke kenmerken van een hofje bezit. De jaarlijkse bijdrage in de kosten van de stichting is vastgesteld op € 135,- per hofjeseigenaar, verhoogd met een toeslag van € 2,- voor elke voor verhuur in aanmerking komende hofjeswoning. Heeft een hofjeseigenaar meerdere hoven in één stad dan wordt één keer de basisbijdrage berekend. Hebben ze meer hoven in meerdere steden dan berekenen  we de basisbijdrage x het aantal steden. De toeslag geldt voor hofjes met meer dan 10 woningen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan het secretariaat van het Landelijk Hofjesberaad.

bottom of page