Bestuur

Het bestuur van het Landelijk Hofjesberaad bestaat uit vertegenwoordigers van diverse hofjes.

De huidige bestuursleden zijn:
De heer H. van Eesteren te Den Haag, voorzitter, tel. 070 – 3506348
Mevrouw M.P.C. Gielink te Den Haag, secretaris, tel. 070 – 3831670
De heer J. H. Willemink te Heemstede, penningmeester, tel. 023 – 5288436
De heer C.N.L.M. Regout te Baarn, lid, tel. 035 – 5431732
Mevrouw J.B. Baars-Goettsch te Bussum, lid, tel. 035 – 8877793

 

Betrokkenheid
De (besturen van) hofjes die zich willen aansluiten bij het Landelijk Hofjesberaad, kunnen zich aanmelden bij het secretariaat. Dit kunnen hofjes zijn met een eeuwenlange historie en hofjes die recent zijn gesticht of nog gesticht zullen worden. Uitgangspunt daarbij is dat het hofje als een zelfstandige eenheid is aan te merken en/of in meer of mindere mate de karakteristieke kenmerken van een hofje bezit. De jaarlijkse bijdrage in de kosten van de stichting is vastgesteld op € 135,- per hofjeseigenaar, verhoogd met een toeslag van € 2,- voor elke voor verhuur in aanmerking komende hofjeswoning. Heeft een hofjeseigenaar meerdere hoven in één stad dan wordt één keer de basisbijdrage berekend. Hebben ze meer hoven in meerdere steden dan berekenen  we de basisbijdrage x het aantal steden. De toeslag geldt voor hofjes met meer dan 10 woningen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan het secretariaat van het Landelijk Hofjesberaad.

 

logoLHB.jpg

CONTACT

Stichting Landelijk Hofjesberaad
Vooruitgangstraat 167
2032 RK Haarlem
023 - 540 06 44
info@hofjesberaad.nl
www.hofjesberaad.nl
K.v.K. 41217210

HOME

OVER ONS

HOFJES

LINKS

CONTACT

Bezoek ons op facebook

  • Facebook - White Circle

© 2018. Hofjesberaad.nl