top of page
3.Vredenhof.jpg
1.Vredenhof.jpg
2.Vredenhof.jpg
Gasthuis Vredenhof

Gesticht in 1745 door de ongetrouwde Agnes Alida Huber, daarbij gesteund door haar zuster Judith Anna Huber samen met haar man ds. Hiëronymus van Alphen (oom van de dichter). Zij behoorden tot de piëtistische stroming binnen de protestantse kerk. Het gasthuis voor ongetrouwde vrouwen van protestantse huize bestond aanvankelijk uit zes woningen met elk een kamer, een bedstede en een keukentje waarin een turfkoker uitkwam. Boven elke bedstede was een Bijbeltekst te lezen en in iedere woning lag een in kalfsleer gebonden bijbel. Aan de voorkant van het gasthuis bevond zich een bleekveld met een waterpomp voor gezamenlijk gebruik. Het terrein van het gasthuis was geheel ommuurd. De toegangspoort ging om tien uur ’s avonds dicht. Een onderkelderde vierkante voogdenkamer bevond zich aan de voorkant, op een van de hoeken van het terrein. De voogdenkamer was bereikbaar via een klein trapje en zag uit over de muur. Bij de bouw van de eerste uitbreiding van het gasthuis in 1845 is de ommuring gesloopt. De thans nog bestaande tuinmuur is het laatste restant daarvan. Na de sloop hadden gasthuis en voogdenkamer (afgebroken in 1914) vrij uitzicht naar het zuiden.

 

Eerste uitbreiding
Precies een eeuw later vond uitbreiding plaats met nog eens zes woningen ruggelings tegen de bestaande bouw. De twee klokgevels aan de straatkant en de twee tuitgevels aan de achterzijde dateren ook uit die tijd. De jaartallen 1745 en 1845 in de zandstenen aanzetkrullen herinneren aan de bouwjaren. In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn de twaalf woningen door samenvoeging verbouwd tot zes woningen.
Bij het 250-jarig bestaan in 1995 is het bleekveld veranderd in de huidige rozentuin. Het bergingengebouwtje achter de rozentuin kwam in 2003 tot stand.

 

Tweede uitbreiding aan It Heech
Vlak bij het gasthuis lag een terp, die in de tweede helft van de 19e eeuw werd afgegraven. Verkoop van terpaarde was lucratief. Van de opbrengst werden nog eens achttien eenkamerwoningen en een portierswoning gebouwd. Dit complex is in 2004 verkocht.

 

Historische samenhang gasthuis met buitenplaats Schatzenburg
De ouders van Agnes Alida Huber bouwden in 1724 de buitenplaats Schatzenburg in Dronrijp. Later werd het haar eigendom. Nog steeds zijn gasthuis en buitenplaats met elkaar verbonden doordat de laatste eigenaar, dr. Assuerus Quaestius, Schatzenburg naliet aan Stichting Gasthuis Vredenhof.

 

Gasthuis Vredenhof
Dubele Streek 19-29
Dronrijp

 

Foto 1: Buitenplaats Schatzenburg
Foto 2: Gasthuis Vredenhof met rechts de voogdenkamer
Foto 3: Voormalige gasthuiswoningen aan It Heech

 

bottom of page