top of page
Lenghenhofje.jpg
2006. Afb. Lenghenhofje te Dordrecht 001

De Regenten- of Lenghenhof

De Regenten- of Lenghenhof – kortweg “de Lenghenhof” genoemd – ligt midden in het drukke winkelcentrum van Dordrecht. Een oase van rust temidden van al het verkeersgewoel, maar ook een veilige plek voor de bewoonsters, want ’s nachts zijn de toegangspoorten op slot.
De Lenghenhof werd gesticht door de in 1678 geboren Gijsbert de Lengh. Hij was koopman en reder en had een rederij met verschillende zeeschepen. In de handel had hij een aardig vermogen vergaard. Gijsbert de Lengh was ongehuwd en had slechts één ongehuwde zuster. Toen hij zijn einde voelde naderen, besloot hij zijn kapitaal aan een liefdadig doel te besteden.
Hij stichtte een Hof bestemd voor behoeftige vrouwen. Blijkens de oprichtingsakte van de Stichting van 25 februari 1755 bestond de Hof uit een Voorhof, gelegen aan het Bagijnhof, met zestien woningen, een Achterhof met acht woningen en een Regentenkamer. Helaas maakte Gijsbert de Lengh de voltooïng van de Hof niet meer mee. Hij overleed in december 1755. Een viertal regenten, waaronder zijn zuster Elisabeth, zorgden dat de Hof op 11 mei 1756 in gebruik kon worden genomen.

 

In de gevel van de fraaie Poort aan het Bagijnhof staat de datum van de oprichtingsakte vermeld, maar de datum van ingebruikneming is steeds als oprichtingsdatum aangehouden, zoals blijkt uit de vieringen van het honderd- en tweehonderdjarig bestaan. In de loop der jaren zijn er woningen bijgebouwd, in 1838, 1844, 1880 en 1888. De laatste woningen dateren van 1913. De Hof bestaat nu uit een viertal Hofjes met 53 woningen. Overeenkomstig de bedoelingen van Gijsbert de Lengh waren de bewoonsters ongehuwde oudere vrouwen, die weinig of geen inkomsten hadden. Zij woonden voor niets op de Hof en ontvingen jaarlijks zelfs een uitkering en turf in de koude wintermaanden. Velen van hen hadden als dienstbode gewerkt en kregen als dank voor vele jaren trouwe dienst bij hun werkgever een huisje op de Hof.


Nog in 1950 wordt melding gemaakt van “uitdelingen” aan bewoonsters. Na die tijd zijn ze afgeschaft. De financiële situatie van de Hof zag er weinig rooskleurig uit en de regenten gingen er zelfs toe over om een kleine bijdrage aan de bewoonsters te vragen. Maar zoals Gijsbert de Lengh het voor ogen had bij het stichten van de Hof, zo is het nog steeds. Alleen alleenstaande ongehuwde vrouwen boven de vijftig jaar met weinig inkomsten komen in aanmerking voor een woning en ieder betaalt maar een kleine bijdrage. Er wonen nu 47 vrouwen op de Hof. Enkele van de kleinste huisjes dienen als fietsenstalling of bergplaats en Tesselschade-Arbeid Adelt heeft ook haar winkeltje in een van de huisjes. Een eerste portierster, die –  als enige uitzondering op de regel – getrouwd is en met haar echtgenoot op de Hof woont, en een tweede portierster houden  de gang van zaken in de Hof nauwlettend in het oog.

Verder is er een beheerder die zorgt voor het onderhoud van de huisjes. Hij heeft zijn kantoor op de Hof en heeft contact met de schilders, loodgieters, electriciens e.a., die vaak al jaren lang van vader op zoon de Lenghenhof tot hun klantenkring rekenen. Het bestuur van de Stichting wordt nog altijd gevormd door een viertal regenten, bijgestaan door een secretaris. Bij toerbeurt kennen zij een woning toe aan gegadigden. Het onderhoud van de woningen is een steeds terugkerend punt op de vergaderingen. De kosten van onderhoud waren en zijn nog steeds een heel hoge kostenpost. De woningen moesten worden aangepast aan de eisen van de tijd: er moesten douches komen, centrale verwarming, dubbele ramen enz. enz. In de loop van de tijd zijn er ook veel zaken aan vervanging toe, zoals o.a. daken, goten, dakkapellen. Dankzij een goed beheer van het vermogen van Gijsbert de Lengh, die zijn geld goed had belegd, ook in land en boerderijen,  kunnen deze kosten nog altijd worden voldaan uit zijn kapitaal. Daarnaast is de overheidssubsidie, die de Hof als Rijksmonument ontvangt, een welkome aanvulling.

 

Regenten- of Lenghenhof
Lenghenhof 1 t/m
3311 TE Dordrecht

bottom of page