top of page

Over ons 

De stichting Landelijk Hofjesberaad stelt zich ten doel: het behouden en versterken van de (woon)functie van hofjes en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

1. het bieden van mogelijkheden van overleg aan instellingen die hofjes beheren;

2. het bieden van faciliteiten en steun aan hofjes en instellingen die hofjes beheren;

3. het desgewenst op nationaal niveau vertegenwoordigen van hofjes;

4. het bevorderen van het verzamelen en het verspreiden van kennis over hofjes en over het beheer van zodanige instellingen.

Bijschrift foto:
Met begeerte heb ick begeert dit Pachalam met U te eeten eer dat ick lijdt (Lucas 22:15)
Laatste Avondmaal met de Voetwassing. Schilderij op houten paneel. Anno 1566. Regentenkamer Provenierhuis Edam

bottom of page