top of page

Een hofje is, zowel wat bebouwing als wat bewoning betreft, een beschutte woonvorm voor (merendeels) oudere mensen waarbij het motief van de stichter(s) om de bewoners een onbezorgde oude dag te verschaffen en – soms – daarbij zelf meer aanzien te verwerven, tot op de dag van vandaag in ere wordt gehouden door de inzet van een speciaal daartoe benoemd bestuur, vaak het college van regenten genaamd.

Onlosmakelijk verbonden aan een hedendaags hofje zijn:
• een stichting of andere rechtspersoon;
• een bestuur, statuten en reglement;
• een aantal woningen die in privé-gebruik zijn bij de bewoners;
• een doelgroep die voor bewoning in aanmerking komt, meestal volwassenen;
• een reglement voor de bewoners;
• toezicht door of namens het bestuur van de rechtspersoon;
• een bouwkundige, in ieder geval bestuurlijke, afscheiding van de omgeving


Bezichtiging
Over de mogelijkheid hofjes te bezichtigen is geen informatie beschikbaar. Sommige hofjes kunnen zonder problemen worden bezocht. Daarbij dient wel de privacy van de bewoners in acht te worden genomen. Andere hofjes zijn in het geheel niet voor bezichtiging opengesteld. Ook zijn er hofjes die alleen op de Open Monumentendag of andere bijzondere open dagen bezocht kunnen worden. Belangstellenden voor een bezoek aan een hofje wordt geadviseerd het bestuur van het gewenste hofje te benaderen dan wel de website van het hofje te raadplegen.

 

Verhuur van woningen
Het Landelijk Hofjesberaad heeft geen bemoeienis met de verhuur van woningen in hofjes. Daarin kan het LHB ook niet bemiddelen. Het is gebruikelijk dat de besturen van de hofjes zelf met de verhuur van de woningen zijn belast, dan wel dat dit door de afdeling Huisvesting van de gemeente of een andere verhuurorganisatie wordt verzorgd. Belangstellenden voor een woning in een hofje wordt geadviseerd hierover contact op te nemen met het bestuur van het hofje dan wel hierover de website van het hofje te raadplegen.

Hofjes

bottom of page