top of page
1. Zuiderhofje.jpg

Zuiderhofje

Gesticht in 1640 door Jacques van Damme en zijn vrouw Elisabeth Blinckvliet. Dit hofje werd in 1640 gesticht ten behoeve van veertien doopsgezinde vrouwen. De stichters hebben in hun testament de opdracht tot bouwen gegeven aan Michiel Slachregen en zij bepaalden nadrukkelijk dat hun namen niet aan het hofje mochten worden verbonden. Doopsgezinden timmeren niet graag aan de weg. Aan meer dan een eeuw ruzie onder de doopsgezinden over de vraag wie het hofje mocht besturen kwam in 1784 een einde toen de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente tot stand kwam. Het hofje is sindsdien geheel zelfstandig. In 1891 werd het oude hofje afgebroken en geheel herbouwd. Aan de straatzijde kwam een hoofdgebouw met vier woningen, een woning voor de opzichter(es) en een regentenkamer. In de met goudleer behangen regentenkamer zijn de naamborden te zien van de regenten sinds 1784, het jaar van de vereniging der doopsgezinden. Ook hangen er een aantal portretjes van hofjesbewoonsters, die heel oud zijn geworden, zoals bij voorbeeld dat van Maria Kouwenhoven, die op 80-jarige leeftijd op het hofje was gekomen en daar in 1806 haar honderdste verjaardag vierde. Ter weerszijden van de tuin achter het hoofdgebouw liggen vijf woningen, zodat er in het hofje plaats is voor veertien vrouwen. Het voortbestaan van het Zuiderhofje werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw bedreigd, toen het gemeentebestuur het gehele gebied tussen Raaks en Doelen wilde renoveren. In dit plan moest ook het Zuiderhofje verdwijnen. Doordat men uiteindelijk deze plannen heeft aangepast kon het hofje op zijn oude plaats gehandhaafd blijven. In 1984 werden de woningen van het Zuiderhofje, een rijksmonument, vrijwel geheel uit eigen middelen gerestaureerd.

 

Zuiderhofje
Zuiderstraat 12, Haarlem

Openstelling: alleen tijdens de Open Monumentendagen

bottom of page