top of page
2. Wijnbergshofje-2.jpg
1. Wijnbergshofje.jpg

Wijnbergshofje

Stichting

De Wijnberg was ooit een vermaanhuis van de Hoogduitse doopsgezinde gemeente waar de prediking plaats vond. Omstreeks 1662 is het gebouw ingericht tot een hofje voor doopsgezinden en kreeg het ook regenten uit de doopsgezinde gemeente.

 

Bewoners
Het hofje was oorspronkelijk bedoeld voor veertien oude vrouwen en een opzichter(es). Zij genoten omstreeks 1800 vrije bewoning en kregen ieder als preuve jaarlijks 30 tonnen turf, 2 vaatjes boter en 15 pond vlees. Verder hadden zij vrij brood en vrije was, geneeskundige hulp, medicijnen en een weekgeld van 10 stuivers. Bovendien werden zij door de regenten tweemaal per jaar getrakteerd op vlees: rond Pasen met een paasmaal en in de herfst met het Schuitjesmaal.

 

Nieuwbouw
In 1872 was het complex zo bouwvallig geworden dat de huisjes door nieuwbouw moesten worden vervangen. Alleen het achterhuis, waarin oorspronkelijk de regentenkamer lag, is van het oude hofje nog over. Het hofje bood toen onderdak aan negen vrouwen in zeven huisjes rond de hof en twee op de verdieping van het hoofdgebouw. Er was ruimte voor een opzichteres en de regentenkamer.

 

Modernisering
In 1965 werden de huisjes van het Wijnbergshofje gemoderniseerd, waarbij de bedsteden tot keukentjes werden ingericht en nieuwe sanitaire voorzieningen werden getroffen.

Thans telt het hofje negen woningen en een regentenkamer.

 

Wijnbergshofje
Barrevoetestraat 4, Haarlem

Bezoek:
Het hofje is niet toegankelijk.

bottom of page