1.Vrouwe en Anthonie Gasthuis-11.jpg

Vrouwe of Antonie Gasthuis

Een gasthuis was in de Middeleeuwen geen ziekenhuis, maar een huis voor gasten waar reizigers een of meer nachten onderdak konden vinden. Omdat de meeste reizigers pelgrims waren, was het stichten van een gasthuis net als het stichten van een hofje een goede daad.

Het Bestuur van de Stichting Vrouwe of Antonie Gasthuis wordt gevormd door het College van Regenten van het Sint Jacobs Godshuis.

Toegang
Klein Heiligland 64. Te bezichtigen door het hek, niet toegankelijk voor publiek.

Het correspondentieadres is:
Emauslaan 6, 2012 PH Haarlem
telefoon 023-5363976.