top of page
309 Vrouwe Groenevelt 3.jpg

Vrouwe Groenevelt’s Liefdegesticht

Stichting

Bij testament bepaalde Geertruy Groenevelt (1739-1808), een bemiddelde Rotterdamse, dat een deel van haar kapitaal moest worden besteed aan een instelling voor bejaarde en ongetrouwde vrouwen. Ze reserveerde er 6000 Engelse ponden voor. In 1815-16 verrees aan de Oostsingel naar ontwerp van S. Dunlop een hofje voor 16 bewoonsters. Na uitkoop door de gemeente verhuisde de instelling in 1865 naar de Weenastraat. Tenslotte volgde er een tweede verhuizing.

 

Huidige nieuwbouw

In 1902 kwam het huidige Vrouwe Groenevelt's Liefdegesticht aan de Vijverhofstraat, naar een ontwerp van B. Hooijkaas, gereed. Gedurende de eerste vijftig jaar werden er, buiten noodzakelijk onderhoud, geen bouwkundige ingrepen verricht. In 1957 werd huisje nr. 14 als proef gerenoveerd. Hierna werden, wanneer een verhuizing dat mogelijk maakte, aanpassingen per huisje uitgevoerd. In 1993 kwam het hofje in handen van woningcorporatie SOR die de 19 woningen verhuurt aan 55-plussers. In 1993-1994 is het hofje in opdracht van SOR gerenoveerd door Hulshof  Architecten (Delft) in samenspraak met de bewoonsters die er na de renovatie terugkeerden.

 

Stedenbouwkundige context

Het hofje bestaat uit drie vleugels rondom een rechthoekige tuin. Het is gelegen in een bouwblok met woningen aan de Vijverhofstraat en opent aan de kant van het spoorviaduct van de voormalige Hofpleinlijn (1908). Het complex omvat 15 kleine woningen van één bouwlaag plus kap. Daarnaast zijn er een wat grotere woning voor de opzichteres (linksachter) en een regentenkamer in het midden van de achtervleugel. De huisjes zijn eenkamerwoningen van 21 tot 24 m² met een kleine zolder.

 

De woningen

Achter de voordeur ligt een portaaltje met daaraan grenzend een klein, later toegevoegd, toilet. In de hoek erachter bevindt zich een ruime vide onder een groot dakraam. In het midden van de andere zijwand staat een schouwtje. Langs de achterwand loopt de vernieuwde trap. De indeling van de zolders is tijdens de laatste restauratie aangepast. Het sanitair is vernieuwd, een tweede toilet is toegevoegd en een slaapkamertje en berging zijn afgescheiden. Ook de regentenkamer en de woning van de opzichteres zijn gerenoveerd.

 

Regentenkamer

De regentenkamer is nu van buitenaf te bereiken. Het fraaie Jugendstil tegeltableau, gemaakt door de Porceleyne Fles in Delft, benadrukt het voorname karakter van de regentenkamer.

Het voormalige Liefdegesticht is nu een rijksmonument.

bottom of page