top of page
Suykerhoffhofje.jpg

Suyckerhoffhof

Het Suykerhoffhof is rond 1670 gesticht en gebouwd aan de Lindengracht en wel “aan de zuidzijde, tussen de twee middelste bruggen, beoosten het Roetershofje.” Aanleiding voor de bouw was het testament van een rijke suikerbakker, Pieter Jansz. Suyckerhoff, uit 1667.

 

Het hof bevatte 19 woningen en een regentenkamer, “gebouwd in een winkelhaak, langs een bleekveld.” In 1954 werd achter het Westgebouw een aanbouw gemaakt, waar de keukentjes zijn ondergebracht. Een grote restauratie van dit deel vond plaats in 1988. Door enkele samenvoegingen bevat het hof nu 15 woningen.

 

Rond 1990 is aan de achterzijde van het Westgebouw een stuk grond, waar het hierboven genoemde Roetershof had gestaan, in erfpacht van de gemeente Amsterdam aangekocht. Hierdoor ontstond een grote besloten achtertuin. In de tuin, die in het verlengde van de toegang door het poortgebouw ligt, bevindt zich een grote waterkelder. Daarop staat een pomp.

Het poortgebouw is in 1982 geheel gerestaureerd. Daarin bevond zich, boven de poort, de kleine regentenkamer die alleen toegankelijk was via woning 151-I. De regentenkamer is rond 1980 aan deze woning toegevoegd.

 

Bestuur

Het bestuur bestond oorspronkelijk uit 2 Remonstrantse regenten. Sinds de 18e eeuw tot 1999 bekleedden de regenten van het Suykerhoffhof dezelfde functie bij het Venetiahof (Elandstraat 102-136). In dat jaar werd de Stichting de Drie Hofjes opgericht. Daarin zijn het Suyckerhoffhof en het Venetiahof (en ook het voormalige Remonstrantse hofje, van Hallstraat 15-51, later het Everdina de Lanoyhof genoemd) ondergebracht. Door deze statutenwijziging is de band met de Remonstrantse Gemeente te Amsterdam, in goed overleg, formeel verbroken.

 

Bewoners

Het Suykerhoffhof mocht oorspronkelijk alleen bewoond worden door vrouwen van allerlei protestantse gezindten. Thans vinden in het hof alleen oudere, alleenstaande vrouwen onderdak. Er bestaan huisregels om de leefbaarheid te vergroten.

 

Lindengracht 149-161, Amsterdam.
info@3hofjes.nl
 

Bezoek: Het hof is op weekdagen toegankelijk.

bottom of page