top of page
DG2.JPG
DG5.JPG

Het Pieus Gesticht van Wijlen Dirk Cornelisz Glas

Dirck Cornelisz Glas († 1712) en zijn vrouw waren kinderloos, en bepaalden al in 1669 dat hun in 1663 gekochte huis aan de Paktuinen een hofje moest worden. In het huis achter hun woonhuis woonden al aan het einde van Dircks leven alleenstaande vrouwen, na zijn dood in 1712 werd ook het woonhuis onderdeel van het hofje, dat toen vier, nu drie, woningen telde. Het was bestemd voor lidmaten van de Hervormde kerk, zij het dat voor de woning in het voorhuis voorrang werd verleend aan arme familieleden.

 

Het bestuur werd opgedragen aan drie stadsbestuurders die een onafhankelijke stichting vormden, en het bestaat nog altijd uit drie personen. De huurders hoeven niet meer Nederlands Hervormd te zijn, en betalen een sociale huur.

Het hofje wordt beheerd door Stadsherstel Enkhuizen

 

bottom of page