Hofje Paling en Van Foreest

 

Paling1.jpg

Het hofje is in caré gebouwd en staat aan het Zevenhuizen13 t/m 23, Geest 2 t/m 8 en Kanisstraat 4 t/m 14 Het hofje omvat een regentenkamer in gebruik als woning voor het huismeestersechtpaar en 13 woningen, verhuurd aan alleenstaande dames.

Het Provenhuis Paling en van Foreest behoort tot de oudste hofjes van Alkmaar. De stichter, Pieter Claeszn. Paling was een machtig man in zijn tijd. Hij was rentmeester van de abdij van Egmond en bekleedde verschillende functies in de regering van Alkmaar. In 1492 huwde hij met Josina van Foreest Willem Dircksdr.

De stichting van dit provenhuis ligt verankerd in het testament, dat het echtpaar op 5 oktober 1540 passeerde voor de notaris Alardus Bloemen te Alkmaar.

 

Hofje Paling en Van Foreest
Zevenhuizen 13 t/m 23, Geest 2 t/m 8 en Kanisstraat 4, 8, 10 en 14
Alkmaar

Paling7.JPG