top of page
Occo.jpg
2019 Occo Hofje.jpg

Occohofje

Het Occo hofje is gesticht in 1758. Cornelia Occo had bepaald dat 15 jaar na haar dood het hofje op de plaats van haar huis moest verrijzen, voor “oude behoeftige Roomschgezinde mannen en vrouwen”. Het hofje werd in 1774 naar ontwerp van meester-timmerman Jan Luyten gebouwd in Lodewijk XVI-stijl. Oorspronkelijk stond het hofje vrijstaand aan de gracht, maar later zijn aan beide zijden woonhuizen gebouwd. Opvallend is het deftige, gesloten voorgebouw met zes blinde ramen.


Achter het poortgebouw ligt een binnenplaats waaraan oorspronkelijk een achtergebouw stond met een torentje met klok. Eind 19de eeuw is dit gebouw gesloopt om plaats te maken voor lange, saaie zijvleugels met nieuwe woninkjes. De benedenwoninkjes hebben een ingang aan het hof, de bovenwoningen via een trap in het midden van de vleugels. Een muur aan de Kerkstraat sluit het hofje nu af. Het torentje is toen op de achterzijde van het voorgebouw geplaatst. Het klokkentorentje bevat nog steeds de fraai koperen uurwijzer met slagwerk van Rutgerus en Van Meurs uit 1779. Direct onder de klok staat in dichtvorm:
Gods zegen lei de grond
en de Barmhartigheid Van Occo
heeft den schat tot deezen bouw gegeeven
Maria Gillis heeft den eersten steen geleid:
Nu kan hier maagd en weeuw
gerust en vreedzaam leeven.


OCCO HOFJE
Nieuwe Keizersgracht 94
1018 VE Amsterdam

bottom of page