top of page
RegentenkamerLutherhof007.jpg
RegentenkamerLutherhof006.jpg
Luther1.jpg
Lutherhof1.JPG

Lutherhof

Doelstelling

De doelstelling van de Lutherhof is van oudsher het bieden van een beschermde woonomgeving aan ouderen of hen die hiervoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen. Het bestuur geeft in zijn beleid invulling aan deze doelstelling. De Lutherhof is de naam voor een Luthersche Stichting die het beheer voert over 66 woningen. De huidige Lutherhof is gelegen aan het Staringplein in Amsterdam Oud West.

 

Geschiedenis

De geschiedenis van de Lutherhof gaat terug tot 1670. In dit jaar werd het Konijnenhofje, een hofje met 8 huisjes gesticht. In 1732 vond een uitbreiding plaats met nog eens 8 huisjes. Zes jaar later werd het Zwaardvegershofje, met 6 huisj4es, erbij gevoegd. Beide hofjes vielen tot 1828 bestuurlijk direct onder de Diaconie, daarna kregen ze een eigen bestuur. De hofjes hebben ongeveer 200 jaar bestaan, totdat in 1899 besloten werd tot de bouw van een nieuw hof. Hiervoor werd de huidige locatie aan het Staringplein aangekocht. Met behulp van giften en een lening van de Diaconie werden de nodige financiën bijeen vergaard. Op 30 oktober 1907 werd de eerste steen gelegd en op 2 juli 1909 vond de officiële opening plaats in de tuin van de Lutherhof. In 1982 heeft de hof een eerste modernisering doorgemaakt. De sanitaire voorzieningen werden aangepakt. Iedere woning kreeg de beschikking over een eigen toilet en douche. De 70 woningen werden samengevoegd tot 60 stuks, waarvan 44 één-kamer woningen en 16 twee-kamer woningen. In 1984 vond de heropening plaats.

 

In de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn verdere plannen ontwikkeld tot modernisering van de Lutherhof. De ruime zolders van de Lutherhof werden gebruikt voor opslag en bergruimte, maar bleken uitstekend geschikt als nieuwe woningen. Na een grondige voorbereiding is met steun vanuit Lutherse fondsen en de Stadsdeelraad Oud West de bouw van 9 nieuwe appartementen, een gedurfd en succesvol project, gerealiseerd. Op 20 september 2003 vond de officiële opening plaats. De belangstelling van ouderen voor deze bijzondere en sfeervolle appartementen op een schitterende locatie is groot.

 

Rijksmonument

Nadat in 1999 de Lutherhof door de Stadsdeelraad was voorgedragen als Rijksmonument, is van Rijkswege in 2000 de officiële beslissing gevallen om de Lutherhof op de Rijksmonumentenlijst te plaatsen.

 

Beschermde woonomgeving

De Lutherhof voorziet in deze tijd van vergrijzing in een belangrijke behoefte aan hen die graag zelfstandig willen blijven wonen, maar wel binnen het verband van een beschermde woonomgeving. Binnen de Lutherhof is een huismeestersechtpaar aanwezig. Zij coördineren de dagelijkse gang van zaken en geven leiding aan de portiers. Er zijn 4 portiers in (part)time dienst van de Lutherhof

 

Er bestaat een nauw contact tussen bewoners en bestuursleden. Regelmatig worden gemeenschappelijke activiteiten zoals maaltijden, tuinfeest, Kerst- en Nieuwjaarsvieringen georganiseerd. Het huismeestersechtpaar ondersteunt en helpt met name de oudere bewoners. Dit betreft het verrichten van kleine hand- en spandiensten. Door een goed en actief samenspel tussen bestuur, maatschappelijk werkers en huismeestersechtpaar, aangevuld met Thuiszorg, wordt er naar gestreefd om ouderen zo lang mogelijk in een zelfstandige woonsituatie te laten functioneren.

Algemene inlichtingen over de Lutherhof en over verhuur kunt u krijgen bij het bestuur van De Lutherhof, Staringplein 9, 1054 VJ  Amsterdam; tel. 020-6123772.

bottom of page