top of page
L1.JPG
L4.JPG
Liefdadig Gesticht van Johanna Margaretha de Vries

De ongehuwde en zeer welgestelde Enkhuizense Johanna Margaretha de Vries (1794-1849) bepaalde bij testament dat haar woonhuis aan de Westerstraat een tehuis zou worden voor arme lidmaten van de Hervormde kerk, te weten gezinnen en ouderen. Ook naar andere kwetsbare groepen in de samenleving ging haar zorg uit, en het plaatselijke weeshuis was dankzij een legaat van haar ook uit de financiële zorgen.

 

Het 18de-eeuwse pand staat daarom tegenwoordig nog altijd bekend als het Weduwenhuis. Het bevat nu zeven woningen en één stijlkamer, de Pachtkamer, die nog altijd dienst doet als vergaderkamer van het bestuur.

 

Het bestuur werd opgedragen aan twee leden van de diaconie van de Nederlands Hervormde gemeente te Enkhuizen. Tegenwoordig heeft de stichting een bestuur van drie personen. De bewoners hoeven niet meer Nederlands Hervormd te zijn, maar betalen nog altijd sociale huren.

 

Het hofje wordt beheerd door Stadsherstel Enkhuizen

bottom of page