top of page
1.voorkanthuis.jpg
1.Achtergevel.jpg
1.activiteit tuin GvO.jpg
1.HGvO-tekening-Hofje-van-Os.jpg

Huizen Grootenboom van Os

Stichting

In 1873 liet de Rotterdamse koopman Jan Hendrik Grootenboom van Os (1817-1899) aan de voormalige Verlengde Goudschestraat in Rotterdam een drietal huizen bouwen waarin zich 48 kleine woningen voor arme mensen bevonden, het ‘Hofje van Os’. De bewoners spraken over ‘Het Pand’ en noemden zich ‘Pandelingen’. De woningen werden kosteloos ter beschikking gesteld aan arme leden van de Nederduitsche Hervormde Gemeente en waren bedoeld voor echtparen. Viel de man weg, dan mocht de vrouw blijven. Bleef de man over, dan moest hij vertrekken. De bewoners kregen een wekelijkse toelage van ongeveer 4 gulden. In 1896 werd bij testament vastgelegd dat na overlijden van de langst levende de nalatenschap zou worden ingebracht in een stichting om zo de continuïteit van hun zorg voor de armen te waarborgen. De heer Grootenboom van Os overleed in 1899. Na het overlijden van mevrouw Grootenboom van Os – Drost, in 1915, nam de “Stichting van Burgerwoningen voor on- en minvermogende lidmaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam” de zorg voor de bewoners over.

Op 14 mei 1940 werd het hofje door het Duitse bombardement van Rotterdam volledig verwoest. Negentig bewoners wisten het vege lijf te redden, drie bewoonsters kwamen echter in de vuurzee om. Het enige wat van de bebouwing restte was een klomp gesmolten zilvergeld dat een bedrag van  270 gulden vertegenwoordigde.

 

Nieuwbouw

Al tijdens de oorlog werden er voorbereidingen getroffen tot nieuwbouw waar in 1953 op een prachtige locatie in Hillegersberg mee werd gestart. Het ontwerp is van de hand van de bekende Rotterdamse architect Cornelis Ellfers, die een belangrijke rol speelde in de wederopbouw van de stad. Er werd een U-vormig complex in twee woonlagen gebouwd, bestaande uit een hoofdgebouw met twee vleugels om een grote open tuin. Het complex bevat veertig woningen van ca 30 m2, een woning voor de huismeester met zijn echtgenote, een recreatie zaaltje, twee logeerkamers, een  opslagruimte en een gelegenheid met was- en droogmachines. Het  complex werd in 1954 in gebruik genomen. Nog in datzelfde jaar heeft Koningin Juliana het pand in het kader van een werkbezoek bezocht. Een hoogtepunt voor de stichting.

In 1995 werd het complex van een lift voorzien.

 

Bewoners

In het huis wonen momenteel 41 bewoners plus de huismeester en diens echtgenote. De doelgroep zijn ouderen (60+) met een beperkt inkomen en vermogen. Maar ook spelen bij de toewijzing van een woning sociale factoren mee.    Van de oorspronkelijke bedoeling om alleen lidmaten van de Nederlandse Hervormde Kerk toe te laten, wordt in de praktijk wel van afgeweken. De woningen worden om niet in bruikleen gegeven. Wel worden er servicekosten berekend. De vroegere uitdelingen vinden niet meer plaats.

 

In overeenstemming met de statuten wordt de stichting bestuurd door een drietal echtparen. De echtgenotes onderhouden het contact met de bewoners en beoordelen kandidaat bewoners. De bewoners organiseren regelmatig gezamenlijke activiteiten in het zaaltje of in de tuin en jaarlijks organiseert het bestuur een kerstdiner voor de bewoners.

 

De naam van de stichting werd in 2000 gewijzigd in: “Stichting Huizen Grootenboom van Os”.

 

Van Goghlaan 2, 3055 PM  Rotterdam

Bezoek:  niet toegestaan

www.stichting-huizen-grootenboom-van-os.nl

bottom of page