top of page
Huisvanachten6.jpg
Huisvanachten5.jpg
HuisvanAchten7.jpg
_DSC1222 Gevels.jpg

Huis van Achten

Geschiedenis

Johan van Nordingen de Jonge, geboren in 1625, was getrouwd met de gefortuneerde Maria van Steenhuijsen. Het echtpaar was kinderloos. Johan’s vader liet hem, bij zijn overlijden in 1655, een groot fortuin na. In het jaar na het overlijden van zijn vader overleed Johan van Nordingen de Jonge, inmiddels al weduwnaar. Kort hiervoor had hij bij testament bepaald dat van zijn fortuin een hof ingericht diende te worden als een tehuis voor zes, zeven of acht oude mannen. Het werden er acht. Zijn testament lag ten grondslag aan het hof en de sindsdien verkregen bijnaam in de volksmond: het Huis van Achten.

 

Het gebouw

Het hofje bestaat uit drie, door zadeldaken gedekte vleugels, die de binnentuin omsluiten. De vierde zijde van de binnentuin wordt afgesloten door het Hof van Sonoy. De vleugel aan de Gedempte Nieuwesloot-zijde heeft, in het midden een gelede topgevel met een gedenksteen (1656). Aan weerszijden van het topvenster bevindt zich een beeld van een schildhoudende oude man. In de 18de eeuw zijn de oorspronkelijk kruiskozijnen vervangen door "moderne" schuiframen. In het begin van de vorige eeuw heeft men de regentenkamer en de zogenoemde provenierskamer weer voorzien van de "oorspronkelijke" vensters.

Hoewel de uiterlijke monumentaliteit zich aan de zijde van de Gedempte Nieuwesloot concentreert, bevindt de ingang van het hof zich aan de Lombardsteeg.

 

Achter de voordeur

De indeling van het huis is simpel, bij binnenkomst geeft een kleine monumentale hal toegang tot de regentenkamer en via een aan de binnentuin grenzende gang naar de andere vertrekken.

Waarschijnlijk is dit van oorsprong een open galerij geweest die in de 18de eeuw is voorzien van de huidige schuiframen. De nog aanwezige vloer is voorzien van straatsteentjes.

 

De acht kamers

De acht kamer(tje)s, waar voorheen de oude mannen woonden, liggen aan de zijde van de Lombardsteeg en de Veerstraat. Ze waren alle voorzien van een schouw en een bedstee; de laatste zijn al sedert lang verdwenen.

 

Het huis van de binnenmoeder en de provenierskamer

Aan de Gedempte Nieuwesloot ligt de oorspronkelijk woning van de binnenmoeder. Zij had de zorg voor de acht oude mannen. In de woning is nog de oorspronkelijk stookplaats aanwezig waar het grote fornuis stond en zij de maaltijden bereidde. Er werd gezamenlijk gegeten in de links naast de toegangshal liggende provenierskamer.

 

De zolder

De enorme kapverdieping van het hofje was via de aan de gang grenzende eikenhouten trap toegankelijk en werd gebruik voor opslag en om de was te drogen.

 

De regentenkamer

In dit zonder twijfel mooiste 17de eeuwse Alkmaarse vertrek vinden nog altijd de vergaderingen van het college plaats. Naast de monumentale schouw met een schilderij van het eerste regentencollege toont ook het meubilair de verfijnde smaak van de Nederlandse Gouden Eeuw, zoals de grote vergadertafel met fraaie gesneden kapiteelpoten, de kussenkast en de ijzeren geldkist met het uitbundig versierde slot. De meeste aandacht trekken de uit de nalatenschap van de stichter afkomstige schilderijen. Links en rechts van de schouw hangen de portretten van de stichter en zijn vrouw Maria van Steenhuijsen. Net als twee andere panelen, waarop van Nordingen en zijn zuster als herder en herderin zijn afgebeeld, zijn ze van de hand van de  beroemde Alkmaarse schilder C. van Everdingen.

 

Een nieuw begin

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw is het hofje gerestaureerd en heringedeeld. Hierbij zijn in totaal zeven zelfstandige woningen ontstaan.  

 

Verhuur

Twee kamers in het hof zijn in oude staat gebleven en worden nu opengesteld voor verhuur. U kunt de kamers afzonderlijk en per dagdeel huren voor een vergadering of borrel.

 

Provenhuis van Johan van Nordingen de Jonge (Huis van Achten)
Lombardsteeg 37
Alkmaar

www.huisvanachten.nl

bottom of page