top of page
Roosenhofje.JPG
Roosenhofje1.JPG

Hofjen van de Weduwe Roosen

Over dit hofje is vrij weinig bekend. Het werd in 1820 gesticht en uit een fonds werden de benodigde middelen geput. De huisjes dateren uit de tweede helft van de achttiende eeuw. De vier huisjes met bovenverdiepingen onder één dak waaruit dit hofje bestaat, boden ‘vrij wonen’ aan acht vrouwen. Daarnaast ontvingen zij een uitkering van 150 gulden per jaar.

Dit hofje dat de naam draagt van de stichteres, heeft geen tuin of binnenplaats. Voorheen behoorde ook een huis aan de Lange Leidsedwarsstraat 103 tot de stichting, dat voor drie vrouwen bestemd was. Het hofje is nu eigendom van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam, die de huisjes verhuurt.

Gesticht in 1820. Was bestemd voor 8 vrouwen. Huidige bestemming: Normale huurwoningen.

Hofjen van de Weduwe Roosen

1e Passeerdersdwarsstraat 124-130

bottom of page