top of page
foto.jpg
3.Oorschot.jpg

Hofje van Oorschot

Wouterus van Oorschot, welgestelde koopman te Amsterdam 1704-1768, geboren te Dordrecht, bepaalde bij testament dat dit hofje op een lugtige en vermakelijke plaats moest worden opgericht. Het hofje bestaat uit 17 woningen, gerangschikt om een fraaie tuin, die een sieraad voor de stad zou worden. Twee stadsbestuurders, die tegenover het nieuw te bouwen hofje woonden, eisten dat er geen waterpomp in de tuin mocht komen. Het mooi fraai open smeedijzeren hek met hardstenen palen in rococostijl sluit  het hof aan de Kruisstraat af. Daarin de hoofdingang die alleen openging voor brandweer of begrafenis. Tegenwoordig voor de auto’s van aannemer en tuinonderhoud i.v.m. huidig parkeersysteem. Als regenten moesten optreden de laatst benoemde notaris ter plaatse (heden mevrouw Y. Potma) en de laatst beroepen dominee (heden dhr. R. Basten). De begiftigden moesten behoeftige vrouwen zijn van de hervormde gemeente boven de 50 jaar en ongehuwd. Men betaalde geen huur, alleen een inkoopsom van 500 florijn. En men kreeg 3 florijn preuven in de week.

 

Bij de foto’s:
Vrijgezel: Wouterus van Oorschot die,
hier zijn liefde liet blijken
den armen tot een troost
en voorbeeld aan de rijken

 

Wij zijn heel dankbaar dat bijna na 2 ½ eeuw dames van allerlei geloven en aangepaste leeftijden, met of zonder huisdier, nu , na de renovatie van 1982 op deze unieke plek in Haarlem mogen wonen.

Een mooie Eva staat, gecreëerd door Johan Limpers (verzetstrijder en kunstenaar    gefusilleerd 1945), midden in de tuin beschermd onder een haagbeuk. Ze voelt zich veilig net als alle bewoonsters van het hofje van Oorschot.

bottom of page