top of page
3. Noblet kopie.jpg
2. Hofje van Noblet-9.jpg

Hofje van Noblet

In 1737 kocht Eleazar Noblet de buitenplaats ‘Haerlem Spaarngesicht’ op de hoek van de Nieuwe Gracht en het Buiten Spaarne. Hij en zijn vrouw hadden zes kinderen waarvan de drie langstlevenden, Leonard (1674), Sara (1683) en Geertruijd (1687), bij testament waren overeengekomen dat bij het afsterven van de langstlevende uit de nalatenschap een hofje gesticht zou worden. Leonard, notaris van 1703 – 1738, en zijn twee zusters waren kinderloos. In 1757 overleed de langstlevende Geertuijd. In het testament was tevens overeengekomen dat de regenten van het Hofje van Staats ook tot executeurs van het nieuwe hofje worden benoemd. Nadat enige percelen aan de Nieuwe Gracht waren aangekocht begon de bouw van twintig woningen door meester timmerman Willem Batelaan. In 1760 betrokken twintig ongehuwde, gereformeerde vrouwen (dus geen weduwen) uit Haarlem en Amsterdam de woningen. De Amsterdamsen moesten aan de oostzijde, de Haarlemsen aan de westzijde wonen.
 

De regenten regelden o.a. preuven op de sterfdagen van de ouders Noblet. Het uitdelen in de vorm van een Kerst- en Paasbrood aan bewoonsters is hiervan nog een overblijfsel. De woonkamers van de familie Noblet zijn thans als regentenkamers in gebruik. De wanden van deze kamers zijn bespannen met origineel goudleerbehang. Het zijn de oudste stijlkamers in Nederland die als zodanig nog in gebruik zijn. In deze kamers hangen de portretten van regenten. In de periode 1988-1991 zijn de woningen ingrijpend gemoderniseerd en is het aantal tot zestien teruggebracht.

Bezoek
Het hofje is op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur voor publiek toegankelijk.

 

Hofje van Noblet
Nieuwe Gracht 2, Haarlem.

bottom of page