top of page
5.  Hofje van Loon-2.jpg
1. HofjevanLoo.jpg

Hofje van Loo of Sint Elisabeth's Gasthuishofje

Het Hofje van Loo of Sint Elisabeth’s Gasthuishofje is gesticht in 1489 door Sijmon Pieterszoon van Loo en zijn vrouw Godelt Willemsdochter. Het hof bestaat uit 12 woningen, alle van verschillende grootte. De laatste renovatie werd in 1987 afgesloten. In het midden ligt een mooie tuin. Die wordt afgesloten door een hek dat ’s avonds op slot gaat.

 

Het Hofje van Loo of Sint Elisabeth’s Gasthuishofje is alleen bestemd vrouwen. Bij toelating wordt er naar gestreefd dat de helft van de dames jonger is dan 55 jaar. Zij beschikken over een bescheiden inkomen. Het Bestuur van de Stichting van Loo wordt gevormd door het College van Regenten van het Sint Jacobs Godshuis. Het correspondentieadres is: Emauslaan 6, 2012 PH Haarlem, telefoon 023-5363976.

 

Bezoek:
Het Hofje van Loo of Sint Elisabeth’s Gasthuishofje is vrij toegankelijk.

Adres: Barrevoetestraat 7, Haarlem.

bottom of page