top of page
W. Heukelslaan  01.jpg
W. Heukelslaan  02.jpg

Hofje van Eleëmosynae

Ontstaan

In 1861 besloot de Stichting der Eleëmosynae van Oudmunster een hofje met ‘kameren’ te bouwen ten behoeve van protestantse weduwen. ‘Kameren’ of armenhuizen werden door rijke weldoeners gesticht voor armen en zwakken in de samenleving. Dergelijke huizen bestonden vaak uit een kamer met daarop een zolderverdieping. Het hofje omvat een aaneengesloten, in baksteen opgetrokken, rij woningen. Die zijn in een u-vorm rond een tuin aangelegd. Daarin bevindt zich een vijftal hardstenen waterpompen. Het geheel wordt van de straat afgesloten door een hek.

 

Dat hofjeswoningen vaak worden gekenmerkt door een eenvoudige en doelmatige stijl is ook terug te zien in de architectuur van dit hofje. De huizen zijn redelijk gaaf bewaard en ook het zelfstandige karakter van het complex is door de jaren heen behouden. Er zijn in Utrecht maar enkele van dergelijke complexen van armenhuisjes behouden gebleven.

 

Hofje van Eleëmosynae
Wolter Heukelslaan 8-35

Bezoek: vrij toegankelijk

Het hofje wordt beheerd door

MHM-og
Vijzelmolenlaan 6F

3447 GX Woerden

bottom of page