top of page
Almonde2.jpg
Almonde1.jpg
Almonde3.jpg

Hofje van Almonde

Het Hofje van Almonde is gebouwd in 1607 en vernoemd naar Magdalena van Almonde. Zij was de jongste dochter van Jan van Almonde, eigenaar van het kasteel Altena ten noordwesten van Delft. Toen dat kasteel op last van Willem van Oranje in 1572 moest worden afgebroken om het de Spaanse troepen onmogelijk te maken het gebouw te gebruiken bij een beleg van Delft, zal Magdalena waarschijnlijk al een huis aan het Delftse Bagijnhof hebben betrokken.

 

Magdalena was katholiek en het Bagijnhof was als katholieke enclave in het sinds de reformatie protestants geworden Delft voor haar een ideale plek om te gaan wonen. Zij overleed kinderloos op 4 november 1607 en stichtte bij testament in haar huis een hofje ’ter huisvesting van maagden en dienstmaagden die klein van vermogen zijn, zich nederig gedragen en de huwelijkse staat niet begeren’.

 

Het bestuur kwam in handen van regentessen en regenten, steeds familieleden van Magdalena. Aanvankelijk waren het nichten of achternichten met de naam Van der Goes, en sinds de achttiende eeuw de graven d’Oultremont. In 1855 werd het oude huis vervangen door het nog steeds bestaande rijtje kleine huisjes, met een voorterrein dat met een muur van de straat is

afgescheiden. In 1870 werd ten behoeve van bestuur en administratie de nu nog steeds bestaande Stichting d’Oultremont opgericht. Het hofje werd in 1990 gerestaureerd en aan de moderne wooneisen aangepast. In 2007 heeft de Stichting d’Oultremont in de voorgevel van het rijtje huisjes een gevelsteen laten aanbrengen als herinnering aan de stichting 400 jaar geleden. In 2007 is de gevelsteen genomineerd voor de Le Comteprijs, ter verfraaiing van het Delftse stadsbeeld. Bovendien werden aan weerszijden van het toegangspoortje twee kleine gevelstenen

aangebracht met de wapenschilden van de families Van der Goes en d’Oultremont. De gevelstenen werden ontworpen en vervaardigd door de Monnickendamse beeldhouwer Herman van Elteren.

 

Bron: Jaarboek 2008, Delfia Batavorum.

 

Hofje van Almonde
Bagijnhof 10-22 in Delft

 

bottom of page