top of page
Rusthofje1.jpg

Hofje Rusthof

Het hofje Rusthof ligt vlak achter het Lange Voorhout, midden in Den Haag, achter een grote groene huisdeur aan de Parkstraat 41, bijna ingeklemd tussen de Jacobuskerk en de Kloosterkerk.
 

Stichting
Het hofje is in 1841 gesticht door Elizabeth Groen van Prinsterer-van der Hoop, een godsdienstige en zeer sociaal bewogen vrouw behorende tot de kring van het Réveil. Zij was onder meer zeer bevriend met mejuffrouw De Bronovo. Daarom is een gedeelte van Rusthof ook in gebruik geweest ten behoeve van de toen in die buurt gelegen diaconesseninrichting (thans het huidige Bronovo Ziekenhuis).

De Rusthof was bedoeld voor vrouwen boven de 55 jaar, van Christelijk Hervormde huize en volgens de statuten “geroepen om elkander met onderlinge hulpvaardigheid te dienen in liefde”.
In de reglementen werd onder meer bepaald dat de kamers “zindelijk bewoond” en dat de “glazen helder gewassen” moesten worden.
Het bestuur van zijn kant deelde op bijzondere dagen iets extra’s uit. Zo omvatte de uitdeling ter gelegenheid van Pasen 1893 een kilo rijst, een krentenkoek, 4 eieren en een dubbele portie vlees. In feite waren het vooral armlastige weduwen en dienstboden, die na hun pensionering geen onderkomen hadden, die op de Rusthof onderdak vonden.

Bouw
Het hofje is niet in een keer gebouwd, maar is over een aantal jaren veranderd, uitgebreid en weer verkleind. In 1987 vond een zeer grote renovatie plaats. Bij die gelegenheid werd ook de in 1831 mede door mevrouw Groen van Prinsterer opgerichte naaischool bij de hof getrokken.
Thans zijn er nog 17 huisjes c.q. appartementen aanwezig. Daarnaast is er nog een “logeerhuisje” en een woning voor de beheerster. Daarin bevindt zich ook een eenvoudige kamer voor de vergaderingen van het bestuur van de Stichting Rusthof. De huisjes zijn gelegen in een rechthoek met een ruime tuin in het midden; het geheel maakt, ondanks de verschillende bouwstijlen, een homogene indruk.

 

Hofje Rusthof
Parkstraat 41
2514 JD ’s Gravenhage
telefoon 070- 3605163

www.hofjerusthof.nl

 

bottom of page