top of page
3. Groenen Tuyn-3.jpg
IMG_2748.JPG

Hofje ‘In den Groenen Tuin’

Niet het grootste of oudste, maar ontegenzeggelijk een van de charmantste is het Hofje In den Groenen Tuin. De ingang van dit hofje is gelegen in het centrum van Haarlem aan een van de oudste straten, de Warmoesstraat.

De hof is met behulp van het vermogen van Catharina Jansdr. Amen, weduwe van Jacob Claeszn. van Schoorl ingevolge haar testament gesticht in 1616. Momenteel biedt de hof woongelegenheid aan 17 alleenstaande dames. Wie de hof een bezoek brengt, zal zich zonder veel inspanning verplaatsen in die tijd omdat, ondanks de vernieuwingen, het oorspronkelijke karakter bewaard is gebleven, zeker als men een kijkje in de Regentenkamer heeft kunnen nemen. Evenmin is het moeilijk zich voor te stellen hoe beschermd en verzorgd men zich er destijds en nu nog moet hebben gevoeld midden in het drukke stadscentrum.

 

Daarmee is de opzet om kwetsbare, oude mensen geborgenheid te bieden volkomen geslaagd. Uit die behoefte en de lange wachtlijst van kandidaat-huursters moge blijken, dat het fenomeen hofje springlevend is en naar zich laat aanzien dat nog lange tijd zal blijven. Zeker in Haarlem.

 

Hofje ‘In den Groenen Tuin’
Warmoesstraat 23
2011 HN Haarlem

bottom of page