top of page
De Zeven Keurvorsten 0025 HR.jpg
7Keurvorsten.jpg

Het Hofje De Zeven Keurvorsten

Uit achttiende eeuwse kasboeken komt buskruitmaker Cornelis Martensz. Pronck naar voren als de stichter van het hofje. Hij koopt in 1641 een perceel grond aan de Tuinstraat waarop een hofje, bedoeld voor rooms-katholieke oudere, armlastige vrouwen, gebouwd is. In 1739 is dit hofje in het kasboek bekend geworden onder de naam het ‘Pronckenhofje genaamd de Zeven Keurvorsten.’ De herkomst van de naam De Zeven Keurvorsten is onduidelijk. Mogelijk ligt de oorsprong hiervan in een wat cynische benaming door omwonenden. Het hofje werd in 1724 aan de achterzijde uitgebreid terwijl in 1775 “t voorhoffie” aan de Tuinstraat vernieuwd werd.
 

Voor wat de religie betreft heeft men in 1778 in een ruimte boven de poort een bedeplaats ingericht. In 1853 werd een buurperceel aangekocht waarop een aan St. Barbara gewijde kapel is gebouwd. Die werd in 1862 in gebruik genomen. Na de Tweede Wereldoorlog raakte de kapel in onbruik. De kunstwerken werden verkocht of in bruikleen gegeven terwijl de kapel zelf verhuurd werd.

Op 28 september 2012 werd het hofje opgeleverd na een ingrijpende renovatie, waarbij het authentieke karakter bewaard is gebleven. Het hofje bestaat nu uit 12 woningen die ruimschoots voldoen aan de eisen die men vandaag de dag aan comfortabel wonen stelt. Ymere heeft hier in samenwerking met Archivolt Architecten, een knap staaltje van hun kunnen laten zien. Opmerkelijk zijn de twee fraaie historische door het Amsterdams Kroonlantaarncomité gerestaureerde lantaarnpalen, die ’s avonds de tuin verlichten.


Het Hofje De Zeven Keurvorsten
Tuinstraat 199-225, Amsterdam

 

Het hofje wordt beheerd door
Ymere Wonen
Postbus 37005, 1030 AA Amsterdam
Tel. 088 000 89 00

www.ymere.nl

bottom of page