top of page
8.Hofvanwouw.jpg
2. HofvanWouw.jpg
4. HofvanWouw.JPG

De Hof van Wouw

De Hof Van Wouw is in 1647 gesticht door Cornelia van Wouw met als doel de huisvesting van alleenstaande vrouwen. Tot op heden worden de bewoonsters gekozen aan de hand van de regels uit het testament van Cornelia van Wouw.

De Hof Van Wouw ligt aan de westzijde van de Lange Beestenmarkt in het centrum van Den Haag. Dit complex omvat een aantal huisjes die geschikt zijn voor eenpersoonshuishoudens.
Dat de Hof Van Wouw thans tot één van de mooiste en meest authentieke Haagse Hofjes mag worden gerekend is te danken aan twee restauraties en woningrenovaties. De eerste geschiedde in de jaren 1955-1960, de tweede keer in de jaren 1989-1997.

 

Achter de Hof Van Wouw lag van oudsher een moes- en bloementuin, stijlkundig ingericht en bestemd voor Cornelia van Wouw en haar familieleden. Tot het midden van de negentiende eeuw heeft de tuin haar functie van vruchtenleverancier nog vervuld.

 

Bezoek
De Hof is niet vrij toegankelijk. Tijdens de Hof- en Tuindagen (zie voor de meest recente data (
www.hofvanwouw.nl) kunt u de Hof van Wouw komen bekijken. U kunt dan een rondleiding krijgen van een ervaren gids. Eveneens worden kraampjes ingericht met koffie, thee en lichte (themagerichte) versnaperingen, zoals zelfgemaakte appeltaart. Daarnaast kunnen ‘hofmade’ producten, veelal uit eigen tuin, worden aangeschaft. De gehele opbrengst, inclusief het entreegeld, komt ten goede aan de instandhouding van de monumentale hof en tuin.

 

Hof van Wouw
Lange Beestenmarkt 49
Den Haag

www.hofvanwouw.nl

 

bottom of page