top of page
6. Luters Hofje-9.jpg
5. Luters Hofje-10.jpg

Het Lutherse Hofje

Het Lutherse Hofje, gesticht in 1614 door de Lutherse gemeente, bevindt zich in de tuin van een vroegere Witte Herenklooster. Door een ijzeren hek komt men door een lange gang in het hofje. De vier huisjes links zijn het oudst en werden tegen de kerk aangebouwd. Zij waren bestemd voor vier arme Lutherse vrouwen. Om voldoende lichtinval in de kerk te behouden werd het dak van de huisjes verlaagd. In 1648 zijn aan de noordzijde nog vijf woningen toegevoegd. Oorspronkelijk werden de huisjes verhuurd, maar vanaf 1690 werden de woningen gratis aan de bewoonsters ter beschikking gesteld. Het complex kreeg toen ook het karakter van een hofje.

Het onderhoud van het hofje en de preuven voor de bewoonsters vormen in 1743 een te zware last voor de kerkeraad. Die kreeg toestemming om het hofje te laten uitsterven. Zeventien jaar later was de financiële toestand echter weer zo zeer verbeterd dat het hofje kon worden heropend.

 

Verbouwing
In 1804 vond een grondige verbouwing plaats waarvan een gevelsteen nog getuigt.
In de zuidwesthoek grenst het hofje sinds 1910 aan de toen uitgebouwde consistoriekamer van de Lutherse kerk. Uniek in dit hofje is de stenen buitenpreekstoel. De consistoriekamer wordt ook als regentenkamer gebruikt. Daarom kon van de oude regentenkamer een negende woning worden gemaakt. De ingang lag vroeger aan de Magdalenenstraat, maar werd in 1888 naar de huidige ingang verplaatst. De laatste renovatie vond plaats in 1982. Toen werd het aantal woningen teruggebracht naar vijf door enkele woningen samen te voegen. Tevens werd de pomp opgeknapt.

 

Bezoek
Het Lutherse Hofje is toegankelijk vanaf maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 u.

 

Lutherse Hofje
Witte Herenstraat 14, Haarlem

bottom of page