top of page
1.GRILLIMG_6067.jpg
1.GRILLIMG_6074.jpg
GRILLIMG_6059.JPG

Het Grill's Hofje

 

Het Grill’s Hofje is gesticht in 1721 door de Lutherse zilversmid Anthonie Grill (1664-1727) en zijn vrouw Elisabeth Grill (1661-1725) en gebouwd tussen 1724 en 1726 voor Gereformeerde of Lutherse bejaarde vrouwen. Na Anthonie’s dood in 1727 werd de stichting bestuurd door zijn broer en drie van zijn zusters alsmede twee zwagers omdat het echtpaar kinderloos was gebleven. In de Regentenkamer bevindt zich een schouw met een schouwstuk uit 1731 waarin het wapen van de familie Grill te zien is en de tekst:

ANTHONIE GRILL, die met zijn ECHTGENOOT

Mij heeft gestigt, leert ons noch na hun Doodt

Hoe ieder Lidt der Christelijke Kerke

Dient zijn Geloof te toonen door zijn Werke

 

Klokgevels

Aan het begin van de Eerste Weteringdwarsstraat tussen Spiegelgracht en Weteringstraat staan negen identieke klokgeveltjes.  Bij nadere beschouwing zijn de negen klokgevels in de 1ste Weteringdwarsstraat (nummers 11-19 en 37-43), gebouwd in 1721 in Lodewijk XIV stijl, geen gewoon  rijtje klokgevels. De middelste (nummer 19) vormt een poortgebouw van een hofje: het Grill’s Hofje. Ook bij dit hofje zijn de huizen aan de straat huurhuizen waarvan de opbrengst ten gunste kwam aan het eigenlijke hofje dat achter de huizen is gelegen. De huurhuizen hebben karakteristieke stoepen met banken en eenvoudige trappen (gerestaureerd in 1959) naar drie gekoppelde deuren, waarvan achter de middelste een steektrap naar boven gaat. Daar splitst de trap zich in twee spiltrapjes voor beide bovenwoningen. Op de eerste verdieping van het poortgebouw is de Regentenkamer gevestigd, achter het grote raam aan de achterzijde.

 

Hofje

Het eigenlijke hofje bestond uit 8 woningen (van 2 kamers), thans genummerd 21-35, en bood ruimte aan 32 bewoonsters waarvan er in elke kamer twee de bedstee deelden. In 1811 is besloten om het aantal bewoonsters terug te brengen naar 16 en pas eind 1964 werd besloten om bij de voor de deur staande renovatie de woningen geschikt te maken voor het huidige aantal van 1 bewoonster per woning De hofjeswoningen zijn inpandige huisjes met een blinde achtermuur waardoor de bewoonsters niet kunnen kijken in de tuinen van de huizen aan de Prinsengracht. In het straatje, geplaveid met gele klinkertjes, staat een grote klok in Lodewijk XVI-stijl en verder een klein eenvoudig waterpompje. De bewoonsters zijn tegenwoordig grotendeels vrouwelijke studenten.

 

1ste Weteringdwarsstraat 11 – 43, Amsterdam

bottom of page