top of page
Metelerkamphof-Nieuwekamp2-12.jpg
Metelerkamphof-Achterom 2-4.jpg

De Fundatie Metelerkamp (de officiële naam luidt: Fundatie afkomstig van de familie Metelerkamp) betreft een complex van acht ‘hofjeswoningen’ gebouwd tussen 1844 en 1851.
Waarschijnlijk naar aanleiding van het overlijden van haar vader maakte Petronella in 1839 haar testament op. Daarin bedeelde Petronella Metelerkamp haar vijf broers met haar nalatenschap. Petronella overleed in 1850.

 

Aankoop
In 1844 kocht Petronella op een veiling het voormalige terrein van het stadstimmerhuis. Het smalle en diepe terrein lag aan de Nieuwe Kamp vlakbij het Bruntenhof. Timmerman H. de Wit jr. berekende haar fl. 9.000,- voor het bouwen van 6 huisjes, waar later nog fl. 150,- bijkwam om er 9 woningen van te maken. De huisjes werden in 1844 gebouwd.

Op 3 mei 1850 werd de fundatie opgericht. Vermoedelijk kocht haar oudste broer, Mr Alexander Hendrik Metelerkamp, een jaar later een aangrenzend terrein, tegenwoordig het Achterom geheten, waar hij nog twee huisjes liet bouwen. Naast die twee huisjes kwam een brandspuithuisje, dat tegenwoordig dienst doet als fietsenstalling.

 

Huizen
De kleine huizen van de Metelerkamp Fundatie aan de Nieuwe Kamp staan rug aan rug met de huizen aan het Achterom. De woningen hebben één bouwlaag en een kapverdieping onder een doorlopende mansardekap. Elk huis heeft twee kamers aan weerszijden van een klein portaal met de trap in het midden. Onder de trap bevond zich de bedstee. Tegenover de huisjes aan de Nieuwe Kamp, tegen de tuinmuur van de huizen aan de Brigittenstraat, staat een waterpomp, die de eerste bewoners van water voorzag. Het steegje wordt ontsloten door een poort.

 

Beheer
De bewoners betaalden geen huur; soms een kleine vergoeding voor het onderhoud. Het bestuur had daardoor nauwelijks inkomsten. De staat van onderhoud en de moderne eisen voor leefomstandigheden brachten het bestuur er toe de huisjes in 1985 te verkopen aan de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV. Deze ideële organisatie heeft met de toenmalige ruime subsidiemogelijkheden het complex, in samenspraak met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg maar ook met de toenmalige bewoners, verbouwd.

Voor deze verkoop was een statutenwijziging nodig. Daarin werd wel bepaald dat het bestuur de woningtoewijzing behield volgens de destijds door Petronella opgelegde richtlijnen. Ook behield het bestuur haar eigen vermogen. In de loop der jaren heeft het bestuur ook preuves gegeven; soms rechtstreeks aan de bewoners en soms in de vorm van een financiële bijdrage ten behoeve van woningverbetering (aanleg van centrale verwarming).

 

Fundatie van de familie Metelerkamp
Achterom 2 en 4 en Nieuwe Kamp 2 t/m 12
Utrecht

bottom of page