top of page
Tullinghs´s_Stichting.JPG
Tullinghs´s_Stichting_2.JPG

Fundatie Tullingh's

Op 20 oktober 1899 riep jonkvrouwe Anna Magdalena Laurentia van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh in haar testament deze stichting in het leven. De oorspronkelijke doelstelling was het bouwen van vrijwoningen die gratis bewoond mochten worden door “ongetrouwde burgerjuffrouwen zonder kinderen van de P.G. (protestantse godsdienst), boven veertig jaren oud en van onbesproken gedrag….”

De stichting bezit 6 woningen.

 

Fundatie Tullingh’s Stichting
Haagstraat 68 t/m 78
3581 SX Utrecht

 

Het hofje wordt beheerd door:

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV
Doelenstraat 40
3512 XJ Utrecht
Tel 030-231 26 92

www.stadsherstel-utrecht.nl

bottom of page