top of page
SV109200.JPG

Fundatie Sint Margaretenhof

Gijzebrecht van Walenborch, kanunnik van de Utrechtse Dom, nam in 1367 van de stad Utrecht een stuk grond in erfpacht met de bedoeling er een gasthuis te stichten. De stichtingsbrief is niet bekend. Op 1 september 1371 wijdde de bisschop het gasthuis aan het St. Jansveld in. Het gasthuis diende ter verkwikking en onderhoud van armen, zieken en zwakken. In 1538 was de Margaretenhof nog een gasthuis waar “acht of tien bedden worden onderhouden voor alle gaende ende comende lantlopers.” In 1603 bleek het gasthuis “tegenwoordelijck onderscheyden te zijn in achttien camers.” De in totaal 26 bewoners ontvingen ieder maandelijks één gulden en veertien zakken turf. Een echtpaar ontving een daalder en 26 zakken turf.
 

In 1810 was inmiddels sprake van 20 kameren of woningen. Elk huis bestond uit een kamer. Behalve gratis huisvesting ontving iedere bewoner jaarlijks 9 gulden, 14 zakken turf en 20 ponds-broden. Voor het overige diende men zelf zorg te dragen. In 1883 besloot het bestuur een aantal nieuwbouwhuisjes te kopen. Omstreeks 1900 werden die woningen vergeven aan protestantse en katholieke weduwen, alleenstaande vrouwen en kleine gezinnen. Zij kregen jaarlijks een uitkering van 8 gulden en ’s winters aardappelen en steenkolen.

De stichting bezit 7 woningen.


Het hofje wordt beheerd door
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV
Doelenstraat 40
3512 XJ Utrecht
Tel 030-231 26 92

www.stadsherstel-utrecht.nl

bottom of page