top of page
Kamer van Hoogelanden.JPG

Kamer van het voormalig gerecht van Hoogelanden

Statuten of een stichtingsacte zijn niet bekend. Wel bekend is een transportacte van 25 juni 1715, waarbij aan het gerecht Hoogelanden twee woningen werden overgedragen “voor den armen alhier.”

In 1842 besloten B&W van Utrecht dat de woningen door “geringe” lieden bewoond dienden te worden. In 1852 werd besloten dat aan minstens 40 behoeftigen, die in het voormalig gerecht woonden, 40 turven zullen worden verstrekt. Hoogelanden was tot 1823 een heerlijkheid of gerecht, m.a.w. een gerecht met een eigen bestuur, maar wel vallend onder de jurisdictie van de stad Utrecht. Bij een koninklijk besluit uit 1852 werd bepaald dat de 4 buitengerechten van de stad Utrecht – Hoogelanden viel onder het gerecht Lauwenregt – een geheel met de stad vormden. In de periode 1940-1945 is de stichting geliquideerd. Na de oorlog is haar onder teruggave van de haar ontnomen bezittingen rechtsherstel verleend.

De stichting bezit 7 woningen.

 

Het hofje is in beheer bij
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV
Doelenstraat 40, 3512 XJ Utrecht
Tel 030-231 26 92

www.stadsherstel-utrecht.nl

bottom of page