top of page
Eleemosynae van Oud Munster 2.JPG

Fundatie De Eleëmosynae van Oud-Munster

Op 26 maart 1418 overleed Everard Foeck, deken van het kapittel van Oud-Munster, die in zijn op 6 april 1400 gemaakte testament onder meer 50 armenpreuves had ingesteld. Die preuves werden uitgedeeld in de heilige Kruiskapel, later bekend als de Thomaskapel.

“Eleëmosynae” betekent aalmoezen en “Oud-Munster” is een andere benaming van de in 1587 afgebroken St. Salvatorkerk. In 1542 liet de kanunnik Johan van Medemblick 37 vrijwoningen na en de kanunnik Jan Mersman voegde daar in 1601 nog 7 vrijwoningen aan toe. In 1609 voegde de pastoor van de Buurkerk nog 6 armenpreuves toe. De doelstelling bleef de armen door uitdelingen en gratis huisvesting uit de nood te helpen.

 

De stichting bezit 7 woningen en enkele stukken weiland.

 

Het hofje wordt beheerd door
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV
Doelenstraat 40
3512 XJ Utrecht
Tel 030-231 26 92

www.stadsherstel-utrecht.nl

bottom of page