top of page
2. RegentenkamerFL.jpg
4. Frans van Loenenhofje-9.jpg
3.  Frans van Loenenhofje-13.jpg

Frans Loenenhofje

In het laatste kwart van de achttiende eeuw droeg dit hofje officieel een wel erg lange naam: het Sint Jans en Koen Kuysers Gasthuis met het Frans Loenenhofje gecombineerd.   Oorzaak was een tweetal fusies. In 1620 fuseerde het Sint Jans Gasthuis (1390), van de Commanderij van Sint Jan, met het in 1394 gestichte Coen Cuser Gasthuis. Deze combinatie fuseerde vervolgens op 19 december 1777 met het Frans Loenenhofje (1607) tot de hierboven genoemde onuitspreekbaar lange naam. Logisch dat de nieuwe combinatie al snel de naam Frans Loenenhofje kreeg.

Achter de naam Frans Loenenhofje gaat dus een indrukwekkende geschiedenis schuil van zorg voor oude mannen, oude vrouwen en (wees)kinderen, beginnende in 1390.
 

Met de huidige bebouwing werd in 1607 begonnen. Op 1 augustus 1607 namen de eerste vier bewoonsters hun intrek in het fonkelnieuwe hofje: Maritge Maertens, Geertje Jacobs, Grietje Willems en Jannetje Sijvers waren de gelukkigen. Om aan de wooneisen van vandaag te kunnen voldoen werd er bij een recente renovatie met de binnenmuren geschoven waardoor er van de oorspronkelijke zestien kameren nog tien woningen overbleven. De aldus ontstane woningen voldoen echter aan alle wooncomfort van de 21e eeuw.
De verlichting van het straatje langs de voordeuren van de hofhuisjes geschiedde door middel van (echt) gaslicht; heel romantisch. Maar in 2022 is de gasverlichting vervangen door led-verlichting waarbij het armatuur wel zoveel mogelijk een replica is van de gaslamp. Redenen waren het oplopende onderhoud en natuurlijk kosten en klimaat.

 

In 2007 werd een speciaal voor het hofje ontworpen zonnewijzer geplaatst waarop, mits de zon schijnt, de sterfdag van Frans Loenen, valt af te lezen: 24 oktober. Op zowel de zonnewijzer als de tuinbanken staat de van Ovidius afkomstige spreuk:

BENE VIXIT QUI BENE LATUIT ofwel hij leeft goed die in de luwte leeft

Het is inderdaad goed leven op het Frans Loenenhof.


Frans Loenenhofje
Witte Herenstraat 24K
2011 NW Haarlem

www.fransloenenhofje.nl

bottom of page