top of page
1. Conickshofje-12.jpg

Coninckshof

Het Coninckshof is tot stand gekomen na de dood van juffrouw Cecilia Coninck. Zij was een geboren en getogen Amsterdamse, maar had een sterke voorliefde voor Leiden. Bij de opening van haar testament bleek er 50.000 gulden bestemd te zijn om een hofje te bouwen onder leiding van de Nederduits Gereformeerde Gemeente.

Stadsbouwmeester Dirk van der Boon nam in 1773 de bouw op zich en in 1777 werd het hofje met zes woningen in gebruik genomen. Door middel van donaties en nalatenschap werd het hofje in 1870 uitgebreid met vier woningen. In 1988 werd het hofje gerenoveerd en werden er nog twee nieuwe huisjes aan toegevoegd.

 

Coninckshof
Oude Vest 15, Leiden

Foto’s: Niek Bavelaar en Piet Verhoeven

bottom of page