top of page
CATHOFIMG_6097.JPG
CATHOFIMG_6117.JPG
CATHOFIMG_6107.JPG

Het  Catharina  Hofje

De start van het hofje begint bij Gerrrit Fikkert Jzn (1828-1895) die de makelaardij van zijn vader na diens overlijden in 1853 voortzet. Met als doel om een bekwame rente van zijn geld te maken en de bewoners voor een matige prijs te laten wonen, koopt hij in 1862 drie huisjes, de nrs. 205, 207 en 209, “in den vierhuizengang” aan de Egelantiersgracht aan de kant van de Prinsengracht. Na aankoop van het vierde huisje, nr. 211, in 1888 start hij de renovatie “in den vierhuizengang”.

 

Hofje

Toen Gerrit in 1889 de opgeknapte huisjes, die ruimte boden aan 11 vrouwen en een opzichtersechtpaar, aan zijn familie toonde, opperde zijn ongetrouwde zuster Alida Catharina Margaretha Fikkert (183?-1907) om er een Hofje van te maken. Op 20 december 1889 werd het idee van Alida geconcretiseerd bij notariële acte en werd het Catharina Hofje gesticht met haar als naamgever. Bijzonder is het dat dit hofje niet bij testament, maar al bij leven van de weldoeners, die beiden kinderloos waren, werd gesticht.

 

Bewoonsters

De Fikkerts bestemden de huisjes voor huisvesting van arme vrouwelijke lidmaten van de Nederduitsch Hervormde Kerk, die er vrij konden wonen en ook enige ondersteuning kregen.

 

Nieuw hofje

De huisjes aan de Egelantiersgracht waren niet erg comfortabel. Na de dood van haar broer in 1895 besloot Alida een nieuw hofje te bouwen in de nieuwe wijk West aan de Overtoom. De aanbesteding van het nieuw te bouwen Catharina Hofje vindt plaats begin 1905. Architect C.B. Posthumus Meyjes tekende het hofje en begeleidde de bouw.  Het hofje bestond uit een opzichterswoning, 10 huisjes met tuin en een regentenkamer boven de poort. Ruim een jaar later, op 6 juni 1906, was de bouw zo ver voltooid dat de bewoners hun intrek in de huisjes konden nemen.

 

Het Hofje is stevig gebouwd, heeft goede voorzieningen, lag beschut en heeft een vriendelijke uitstraling met een mooie binnen tuin. Het Catharina Hofje, met zijn neorenaissance/Oudhollandse bouwstijl met Oudhollandse gevel (trapgevel), valt op tussen de weinig versierde hoge panden waarmee de Overtoom aan het eind van de 19de en begin 20ste eeuw werd bebouwd. Het staat bovendien in de rooilijn van deze zijde van de Overtoom en de opzichterswoning heeft daardoor ook nog een zijgevel. Momenteel wonen er in de elf woningen, inclusief de voormalige regentenkamer, elf vrouwelijke studenten.

 

Het Catharina Hofje
Overtoom 224, Amsterdam

bottom of page