top of page
3. Bruiningshofje-3.jpg
1. Bruiningshofje.jpg
bruiningshofje aug 2018.JPG

Bruiningshofje

Wie een bezoek wil brengen aan het Bruiningshofje zal misschien even moeten zoeken, want u loopt de ingang zo voorbij. Het zit verborgen achter een hek, op Botermarkt 9. Daar bevindt zich een gang naar het hofje. Het Bruiningshofje is doordeweeks te bezichtigen tussen 10.00 en 17.00 uur. Zaterdag en zondag is het hofje gesloten voor publiek! Met zijn vier huizen en kleine binnentuin is het Bruiningshofje één van de kleinste hofjes in Haarlem. Het hofje is waarschijnlijk in 1610 gesticht door Jan Bruininck Gerritz. Het is eigendom van de Stichting het Bruiningshofje.


Bruiningshofje

Boven de toegangsdeur ziet u een gedenksteen met het opschrift: 'Bruiningshofje, gesticht ongeveer 1610, herbouwd Ao. 1936.' De oprichting van het Bruiningshofje verliep geleidelijk, aan het begin van de 17e eeuw. De doopsgezinde Jan Bruininck had destijds in Haarlem een weefwinkel. Rondom zijn huis en het achtererf van zijn weefwinkel kocht hij vanaf 1610 diverse huisjes op, waardoor een hofje ontstond met ruimte voor 6 bewoonsters. In 1618 kocht Bruininck een huis met 'een vrijen eijgen steeghe', wat nu de toegang is tot het hofje.


Bruininck

Jan Bruininck en zijn nakomelingen bleven lange tijd regenten van het Bruiningshofje. Dit was toen nog een mannen aangelegenheid. Vrouwelijke nakomelingen mochten ook wel regent zijn, maar zodra zij trouwden moest hun echtgenoot deze functie overnemen. Het hofje bleef tot in de 19e eeuw binnen de familie Bruininck.

 

Familienaam

Het bezit van een hofje was destijds natuurlijk goed voor de familienaam. Het hofje was immers een vorm van ouderenzorg, voor oudere, arme vrouwen. Daarnaast was het een teken van welvaart. Het Bruiningshofje was bestemd voor vrouwen uit de Doopsgezinde Gemeente. Het hofje zal daarmee de Bruinincks ook binnen deze kerkelijke gemeente aanzien hebben gegeven. De familie Bruininck zorgde al die jaren financieel goed voor het hofje, vaak met een erfenis.

 

Doopsgezind

Aan het einde van de 19e eeuw bleken er geen nakomelingen meer van de stichter. Omdat het hofje al vanaf de oprichting was bestemd voor vrouwen uit de Doopsgezinde Gemeente, nam deze het beheer van het hofje over. Leden van de Doopsgezinde Gemeente werden als regent aangesteld. In tegenstelling tot de andere hofjes, heeft het Bruiningshofje geen regentenkamer. Van oudsher was het hofje een familieaangelegenheid en vergaderden de regenten gewoon thuis.

 

Herstel

In het begin van de 20e eeuw waren de huisjes dringend aan herstel toe. In 1936 werden de vier oudste huisjes, rechts van de ingang, afgebroken en vervangen door twee nieuwe woningen, onder leiding van architect K. Jonkheid. De twee huisjes aan de westzijde konden worden gerestaureerd. Ook kwam er nog een woning bij. Dit was één van de huisjes in de steeg. Daarmee kwam het aantal bewoonsters van het Bruiningshofje op vijf. In 1978 werden deze woningen gemoderniseerd. Hierbij werden opnieuw woningen samengetrokken, waardoor het Bruiningshofje nu uit vier woningen bestaat.

 

Voor meer informatie en voor al uw vragen over wonen in het Bruiningshofje, kunt u contact opnemen met het bestuur van het hofje, Contactpersoon is mw Nathalie Bienfait:  U kunt haar bereiken via: hetbruiningshofje@gmail.com


Botermarkt 9, 2011 XL Haarlem

bottom of page