top of page
Amsterdam-Palmgracht-20-26-1.JPG

Bossche hofje

Dit kleine hofje ligt in het meest noordelijke deel van de Jordaan, tussen de Brouwersgracht, Lijnbaansgracht en (gedempte) Palmgracht. Het werd in 1648 gesticht door de doopsgezinde graanhandelaar Arend Dircksz Bosch die het (op zijn sterfdag!) bestemde voor gratis armenhuisvesting. De grond maakte deel uit van een perceel dat doorliep tot aan de Brouwersgracht. Op nummer 195 aldaar bezat Bosch een pakhuis waarvan de huuropbrengst aanvankelijk bestemd was voor het onderhoud aan de armenhuisjes. Naast het Bossche hofje werd gelijktijdig, door de stadsthesaurier Pieter Adriaensz Raep, het Raepenhofje gesticht. De hofjes kregen een gemeenschappelijke binnentuin. 

Het hofje bestaat uit twee achter elkaar gelegen huisjes van elk 4,5 meter breed en 9 meter lang, met twee bouwlagen onder een doorlopend zadeldak. Ieder huisje bestond, zowel op de begane grond als op de verdieping, uit een voor- en een achterkamer, zodat er in het totaal ruimte was voor acht bewoners. 

De voorgevel van het hofje heeft een eenvoudige trapgevel. De deur geeft toegang tot de eerste woning op de begane grond. Alle andere woningen zijn bereikbaar vanaf de zijkant, via het steegje aan de linkerzijde. Bij werkzaamheden aan de stoep in 1997, kwam onder de stoep, een kleine 17de-eeuwse waterkelder aan het licht. Dit betekent dat het Bossche Hofje over een eigen watervoorraad beschikte. Dit was destijds in Amsterdam slechts aan de gegoede burgers voorbehouden. De teruggevonden deksteen van de waterkelder is in de herstelde stoep opnieuw opgenomen. Het hofje wordt beheerd door Vereniging Hendrick de Keyser.

 

BOSSCHEHOFJE

Palmgracht 20-22-24-26

1015 HM Amsterdam

bottom of page