top of page

Voorjaarsvergadering 2018 Delft

Zaterdag 14 april was het Landelijk Hofjesberaad te gast bij de Delftse deelnemers het Klaeuwshofje en het Hofje van Almonde. De bijeenkomst vond plaats in de sfeervolle Oud-Katholieke Kerk aan het Bagijnhof, een rustig stukje Delft waar de kerk ooit het centrum was van het katholieke geloofsleven in Delft. De opkomst was overweldigend, met honderd vertegenwoordigers van 41 hofjes.

Guus Schilte van het Hofje van Almonde, twee jaar geleden als 100ste deelnemer toegetreden, heette de aanwezigen welkom namens de organiserende hofjes waarna burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart de aanwezigen welkom heette in Delft en over het heden en verleden van de stad vertelde. Vervolgens vertelde Govert Verstappen, secretaris van de Oud-katholieke parochie, over de bijzondere geschiedenis van de kerk, die haar huidige vorm kreeg in de 18de eeuw.
 

Na deze inleidingen begon de huishoudelijke vergadering, waarbij onder andere onder de aandacht werd gebracht dat het aantal deelnemers weer was gestegen. Eind 2017 waren er 102 hofjes aangesloten. Inmiddels zijn dit er 106. Het totaal aantal woningen van de aangesloten hofjes bedroeg 2800 woningen In 2017 en meer dan 3000 in 2018.
 

Vervolgens werd het vierde deel van de Hofjesreeks gepresenteerd, Traditie in beweging. Nederlandse hofjes in de periode 1800-1940. De schrijfster, historicus Vibeke Kingma, vertelde over de totstandkoming en inhoud van dit deel, dat enerzijds de geschiedenis van het historische hofje in deze tijd beschrijft en anderzijds de opkomst van de sociale woningbouw uit de doeken doet. Terwijl het aantal nieuwe hofjes speciaal voor ouderen gebouwd geleidelijk aan afnam, gingen filantropen in plaats daarvan samenwerken in woningbouwverenigingen met een sociaal doel. Na de boekpresentatie volgde nog een presentatie door architect Jeroen Geurst over de bouw van twee moderne hofjes, het project Schuttershof in Delft en Le Medi, een Rotterdams hof, gebouwd op initiatief van een ondernemer van Marokkaanse afkomst. Bij beide hofjes is de typologie van een hofje als uitgangspunt genomen: een poort, ommuring en een binnenplein, waardoor een zogenaamde gated community (een beschermd woonmilieu) ontstaat. Le Medi is geïnspireerd op het Alhambra. Het hofje als woonvorm is kortom nog steeds zeer actueel, zij het aangepast aan deze tijd.

Het middagprogramma was gewijd aan bezoeken aan de Delftse hofjes onder deskundige begeleiding van Delftse stadsgidsen. Het Hofje van Almonde, het Hofje van Gratie, het hofje van Pauw en het Klaeuwshofje werden daarbij aangedaan. Gelukkig was het zeer mooi weer, zodat het zeer fraaie en gezellige Delft zich van haar beste kant kon laten zien.

bottom of page