top of page

Voorjaar 2017 Leiden

De Voorjaarsbijeenkomst vond dit jaar plaats in Leiden. Op zaterdag 8 april was het LHB te gast bij één van de grootste Leidse organisaties op hofjesgebied, de Stichting Hofjes van de Hervormde Diaconie Leiden, eigenaar van maar liefst negen Leidse hofjes. De opkomst was groot met ruim 80 hofjesbestuurders.

Wilbert Hettinga, voorzitter van de Stichting Hofjes, verwelkomde de aanwezigen met een dankbetuiging aan de gemeente Leiden, die de fraaie Burgerzaal met zijn bijzondere marmeren vloer beschikbaar had gesteld. Vervolgens nam hij de gasten mee op een fotografische tour langs de hofjes van de stichting en hun geschiedenis.

 

Tijdens de huishoudelijke vergadering legde penningmeester Jan Willemink rekenschap af ten opzichte van het voorgaande financiële jaar. De nieuwe bestuursleden Clemens Regout en Mariëlle Gielink stelden zich voor aan de aanwezigen. Zij volgen respectievelijk Els Elzenga en Erik Oosterbaan op. Verder kwam de Verhuurderheffing nog eenmaal en waarschijnlijk voor het laatst aan de orde. Door amendementen van de Tweede Kamer worden verhuurders met minder dan 50 woningen en rijksmonumenten met ingang van 1 januari 2018 vrijgesteld van het betalen van de heffing, waarmee de meeste hofjes verlost zijn van een zware jaarlijkse financiële aderlating. Voorzitter Huib van Eesteren herinnerde nog even aan de belangrijke rol die het LHB heeft gespeeld in het bij ambtenarij en politiek aanhangig maken van de grote bedreiging die de heffing vormde voor de hofjes.

Volgend op de vergadering gaf de jurist Marco Remmelink van Wattch Energiezaken te Heemstede een presentatie over de mogelijkheden tot het verkrijgen van teruggave van energiebelasting.

 

Het ochtenddeel van de bijeenkomst werd tenslotte afgesloten met de overhandiging van het traditionele bedankje voor de gastheer van de bijeenkomst, het bekende hofjessteentje. Daarna volgde een korte wandeling naar de lunch in het eeuwenoude gebouw van het diaconaal centrum De Bakkerij, in het verre verleden de plaats waar door de diaconie bedeelde armen hun wekelijkse portie door de diaconie gebakken brood mochten komen ophalen.

 

Na de lunch werd er in twee groepen afwisselend gevaren en gewandeld, waarbij onder andere een aantal hofjes werd bezocht. De dag werd afgesloten met een borrel in de Bakkerij. Blijkens de reacties van de deelnemers naderhand was het een in alle opzichten geslaagde dag.

 

bottom of page