top of page
IMG_0124.JPG

Najaarsvergadering 2019 in Haarlem

Op zaterdag 19 oktober 2019 werd de najaarsvergadering gehouden in de kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem, waar het Landelijk Hofjesberaad te gast was bij de Stichting Hofjes Codde en Van Beresteyn. Na drie jaar was het LHB weer terug in deze vierde hofjesstad van Nederland, wat sneller dan verwacht omdat vertegenwoordigers van andere steden later aan de beurt wensten te komen in verband met festiviteiten van hun hofjes in de komende kalenderjaren. Drie jaar geleden is een uitgebreide hofjeswandeling gehouden in Haarlem, reden waarom voor deze dag een wat ander programma was gekozen.
 

De bijeenkomst werd geopend door burgemeester Jos Wienen, zoals bekend in het Haarlemse een groot liefhebber en voorstander van de hofjes. Hij vertelde als historicus vol trots over het hofjesleven in Haarlem en liet de loftrompet schallen over de werkzaamheden die regenten of bestuurders gedurende veelal een lange periode zonder enige tegenprestatie uitvoeren in het belang van het sociale hofjesleven.

 

Nadien volgde de vergadering, waarbij zoals te doen gebruikelijk de notulen van de vorige vergadering werden beoordeeld en even in een glazen bol gekeken werd om financiële verwachtingen uit te spreken voor het komende kalenderjaar. Vervolgens verzorgde Stan Verheijen, directeur  van Solar Green Point te Den Haag, een inleiding over het plaatsen van zonnepanelen op agrarische gronden. De bedoeling van deze presentatie was om hofjesbesturen, die tot het eigendom van hun stichting agrarische gronden mogen rekenen, te enthousiasmeren landbouwgronden ter beschikking te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen. In ruil daarvoor kunnen zij een hogere retributie verkrijgen dan de pacht die nu door landbouwers voor deze gronden wordt betaald. Daarbij wordt gezocht naar gronden welke weinig doelmatig zijn voor de landbouw en waar in de directe omgeving een krachtstroombron aanwezig is.

Rijksmonumenten zullen de komende tientallen jaren worden opgezadeld met de verplichting mee te werken aan een CO2 reductie. Dat kan op vele manieren en één daarvan is het plaatsen van zonnepanelen op afstand, hetgeen voor de hofjes niets hoeft te kosten en die daardoor toch kunnen meedoen aan klimaatverbetering. De hofjes zouden gezamenlijk tegen een gereduceerd tarief de groene energie kunnen inkopen die op deze zonnevelden wordt geproduceerd, via bijvoorbeeld het bedrijf Aenergie. Daarvoor moet de overheid echter bereid zijn de postcoderegeling te laten voor wat het is: die houdt in dat de stroom wordt afgezet daar waar het geproduceerd wordt. Daarover wordt nu met het Ministerie van OCW gesproken en het lijkt erop dat zij daartoe genegen is. Naar aanleiding van deze presentatie werd besloten een werkgroep in het leven te roepen van afgevaardigden van regentencolleges, die eventueel grond beschikbaar kunnen en willen stellen. Vijf hofjesbesturen die hierover verder in discussie willen hebben zich hiervoor al aangemeld.

Na de lunch hield Wim Eggenkamp, voorzitter van het bestuur van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo, een fantastisch verhaal van een uur over de grootschalige renovatie en restauratie van de basiliek (nu ook als ‘Koepelkathedraal’ onder de aandacht gebracht). Veelal dreigt een aantal personen na de lunch in slaap te vallen, maar daar was in dit geval geen sprake van. De aandacht bleef er volledig bij en hoe mooi is het dat iemand op zo’n manier zijn passie en bevlogenheid over genoemd onderwerp over weet te brengen op alle aanwezigen. Vervolgens was het tijd voor de ‘klim naar het licht’, een bijzondere wandeling achter de schermen van het gebouw, de zolders op en ten slotte de torens in. Makkelijk te doen, zeker met zoveel rode bloedlichamen, welke ik tijdens mijn vakantie in Peru heb opgedaan. Na de klim werden we beloond met een fraai uitzicht over de stad Haarlem.

Degenen die zich niet waagden aan de klim konden het Hofje Codde & Van Beresteyn bezoeken en bezichtigen. De regentenechtparen Bot en Brood verzorgden vol trots deze rondleiding. Hierna volgde ten slotte nog een rondleiding door de basiliek. Uiteindelijk werd de bijeenkomst afgesloten onder het genot van een goed glas wijn en een hapje, waarna ongeveer 85 regenten uit het hele land tevreden huiswaarts gingen.                

 

Jan Willemink

          

bottom of page