top of page

Huismeestersdag 2018

Op donderdag 11 oktober 2018 vond de jaarlijkse huismeesterbijeenkomst plaats, waarvoor andermaal  genereus gastvrijheid werd verleend door de monumentale Sint-Pietershof in Hoorn. 27 huismeesters, van wie sommige met ‘aanhang’, gaven acte de présence; een heel goede opkomst derhalve.
 

Regent-voorzitter Hans Regter heette iedereen welkom en vertelde in vogelvlucht over de lange historie van dit bijzondere hof, gebouwd en uitgebreid op de plaats van een in 1572 genaast kruisheren-klooster, dat sedertdien in handen is van de gemeente Hoorn. Vooral kwam de periode vanaf ongeveer 1960 aan de orde, toen met beperkte middelen grootscheepse restauraties en herinrichtingen ter hand werden genomen.

En het resultaat mag er zijn. Daarvan konden de genodigden zich overtuigen tijdens een uitvoerige rondleiding in drie groepen door de drie verschillende hoven waaruit de Sint-Pietershof is samengesteld. Ook de 18de-eeuwse regentenkamer met goudleerbehang en fraai beschilderd plafond, de 17de-eeuwse, schilderachtige galerijen langs sommige van de ruim 40 huisjes, de fraaie tuinen en wat dies meer zij brachten de geïnteresseerde bezoekers zeer onder de indruk.

Hierna werd met een korte inleiding door ondergetekende het thema van de dag aangesneden: veiligheid. Eerst lieten twee bewoners weten wat zij daaronder verstaan en ervaren hebben. Daarna werd het gezelschap verdeeld in vijf groepen die, terwijl zij zich tegoed deden aan een uitstekende lunch, vervolgens elk verslag deden van de veiligheidsaspecten en –tips die zoal ter tafel kwamen en uitgewisseld werden. De belangrijkste vraagstukken betroffen brandveiligheid en het afweren van ongewenst bezoek; daarnaast kwam er nog een verscheidenheid van andere zaken aan de orde, zoals drempels en kasseien als struikelblokken, het belang van een goed contact tussen bestuur en bewoners en het bevorderen van de samenhang tussen de bewoners. Een samenvatting van de punten die aan de orde kwamen is aan alle huismeesters toegestuurd.

De prima weersomstandigheden nodigden daarna uit tot een stadsrondleiding onder leiding van stadsgidsen langs de vele bezienswaardigheden die deze (in vroeger eeuwen zo belangrijke) haven- en handelsstad te bieden heeft. De dag werd afgesloten met een geanimeerde borrel in de ontvangstruimte van de Sint-Pietershof. Daarbij een welgemeend woord van dank aan regenten en huismeester Rob van Donselaar voor het zeer plezierige en goed georganiseerde onthaal. Hier kon bij uitstek het nuttige met het aangename verenigd worden.

In 2019 zal de Huismeestersdag plaatsvinden op donderdag 10 oktober in wéér zo’n mooie locatie: het Poptagasthuis te Marssum in Friesland.


Clemens Regout

Huismeestersbijeenkomst Hoorn.JPG
bottom of page