top of page

Huismeestersdag 2017

De huismeesterbijeenkomst werd dit jaar voor de dertiende keer georganiseerd en werd op uitnodiging van het hofje De Armen de Poth gehouden in Amersfoort, op donderdag 5 oktober. Aanwezig waren 34 huismeesters en binnenmoeders van 22 bij het LHB aangesloten hofjes.

De dag had een andere opzet dan voorheen omdat er vanuit de huismeesters de wens was geuit de bijeenkomst meer inhoud te geven en om meer gelegenheid te hebben voor het leggen en bevestigen van onderlinge contacten. Het bestuur van De Armen de Poth had daarom een mooi en gevarieerd programma samengesteld, rondom het thema ‘Thuisgevoel’, en de bijeenkomst ‘nieuwe stijl’ begon eerder met onder andere een gezamenlijke lunch. Om half elf ging de dag van start met een ontvangst in de Celzusterenkamer, de ontvangstzaal van het hofje, waar LHB-voorzitter Huib van Eesteren de aanwezigen welkom heette en de voorzitter van het bestuur van De Armen de Poth, Frank Thielens, een introductie hield over het Amersfoortse hofje en zijn geschiedenis, waarna de film die over het hofje is gemaakt en over de restauratie van de jarenlang ongebruikte broodoven. De broodjes voor de lunch waren al gebakken, maar de deelnemers aan de Huismeestersdag mochten er zelf ook een aantal maken die later gebakken werden onder begeleiding van de in hofjeskringen bekende Peik Suyling, kunstenaar-broodbakker van onder andere bakkerij ‘De Eenvoud’ in het Groningse dorp Hongerige Wolf en destijds ook voortrekker van de werkgroep die in opdracht van de stichting hofjes Codde & Van Beresteyn nadacht over nieuwe hofjes. Ook werd er nog een huisje bezichtigd.


Na de lunch werden de aanwezigen opgesplitst in drie groepen waarin werd gediscussieerd over het ‘thuisgevoel’ in hofjes, onder andere onder begeleiding van psycholoog Sander van der Ham. Het je thuis voelen in een hofje is immers vaak zo bepalend voor het functioneren van hofjes. De huismeesters, binnenvaders, beheerders en natuurlijk ook de bestuurders kunnen daar veel invloed op uitoefenen.

De Huismeestersdag bleek een groot succes, ook door de gekozen vrijere vorm van de dagagenda waardoor ook meer onderlinge gesprekken over door de deelnemers aangevoerde onderwerpen konden worden gevoerd. Het zal in 2018 met dezelfde opzet worden georganiseerd. De dag werd afgesloten met een borrel in de Celzusterenkamer. Organisator Diederick van de Wall Bake van het hofje De Armen de Poth ontvangt graag van de huismeesters nog eventuele feedback op de Huismeestersbijeenkomst nieuwe stijl in hofje De Armen de Poth.

bottom of page