top of page
2. Codde en Beresteyn -2.jpg
3. Codde en Beresteyn -6.jpg

Hofje Codde en Van Beresteyn

In 1969 zijn de hofjes van Nicolaas van Beresteyn en van Mr. Pieter Codde officieel samengevoegd tot één hofje: het Hofje Codde en Van Beresteyn. Wegens reorganisatieplannen in Haarlem moesten beide hofjes, die naast elkaar gelegen waren in de Lange Herenstraat, uit de binnenstad verdwijnen. Een nieuw hofje werd gebouwd naast de kathedrale basiliek St.Bavo aan de Leidsevaart te Haarlem. Het hofje telt achttien woningen, een regentenkamer en een tuinkamer, die gebouwd zijn rond een prachtige binnentuin. Oude gevelstenen en gedenkplaten van de oorspronkelijke hofjes getuigen van een rijk verleden.

 

De geschiedenis gaat ver terug: Mr Pieter Codde, kapelaan van de oude St.Bavo, bepaalde in zijn testament van 1598 dat uit zijn nalatenschap vier camerkens gesticht moesten worden, bestemd voor arme oude vrouwen. Na zijn dood konden deze woningen in 1611 betrokken worden.

Nicolaes van Beresteyn, kunstschilder en vrijgezel, legde bij testament vast dat uit zijn nalatenschap een hofje gebouwd moest worden, bestemd voor katholieke ‘oude lieden’. Na zijn overlijden in 1684 werd het hofje gebouwd en het kon in 1688 worden betrokken.

 

Anno 2009 zijn de woningen bestemd voor alleenwonende vrouwen van zestig jaar en ouder, die zelfstandig hun huishouding voeren. Zij zijn katholiek of voelen zich daarmee verwant, ze hebben een bescheiden inkomen en zijn afkomstig uit Haarlem of omgeving.

 

Hofje Codde en Van Berensteyn
Jos Cuypersstraat 16-54A
2014 XD Haarlem

www.coddevanberesteyn.nl

bottom of page