top of page
foto Constantiahofje archief.jpg
constancia2.jpg

Constantia

Dit neoclassicistische woningbouwcomplex aan de Willemstraat in Amsterdam is gesitueerd op een vierkant terrein, rondom een groen binnenhof. Het hof bestaat uit 36 woningen die in opdracht van de in 1863 door J. van Eik opgerichte ‘Stichting Constantiawoningen’ door P.J. Hamer werden ontworpen.

 

Ouderen

De woningen waren (kostenloos) bestemd voor ‘werklieden ouder dan zestig jaar die minstens twaalf jaar bij één en dezelfde patroon in enig vak van nijverheid waren werkzaam geweest’.

 

Binnenhof

De entree is als die van een klassiek hof. De plattegrond ervan komt overeen met de plattegrond van traditionele Nederlandse hofjes, waarbij de woonhuisjes om een binnenhof gegroepeerd zijn.

 

Torentje

Opmerkelijk zijn de bovenlichten van de deuren. Deze zijn versierd met een levensboommotief. Het hof was ingericht met bleekveldjes en er stond een waterpomp. Boven de achtervleugel aan het binnenhof verheft zich een torentje, een element dat ook vaak in traditionele hofjes te vinden is.
 

Constantia
Willemsstraat 149-165, Amsterdam

 

Het hof wordt beheerd door
Ymere Wonen
Postbus 37005, 1030 AA Amsterdam
Tel. 088 000 89 00

www.ymere.nl

constancia.jpg
bottom of page