Sint Anthony Gasthuis

Verleden, heden, toekomst!
Het Sint Anthony Gasthuis aan het Perkswaltje in Leeuwarden is één van de oudste instellingen van de stad. Een bevestiging daarvan valt te lezen in een giftbrief uit 1425. Daarin wordt melding gemaakt van een schenking van een stede in de Schotstraat -de huidige Kleine Kerkstraat- , door vrouwe Jouke van Burmana aan Sunte Antonius iesthus.

De voorwaarden waaronder de schenking is gedaan -zorg voor ouderen en behoeftige-, loopt als een rode draad door de geschiedenis van het gasthuis. In iedere periode werd dit eigentijds ingevuld. Heel lang hebben proveniers – mensen die betaalden voor inwoning en zorg-, deel uitgemaakt van de gasthuisbewoners. Daarnaast is er in allerlei vormen huisvesting en verzorging geboden aan minder vermogende. Tot op de dag van vandaag behoort ouderenhuisvesting tot de doelstelling van het gasthuis.

Met de 4 karakteristieke vleugels en de bijzondere tuin neemt het gasthuis in het centrum van de stad nog steeds een speciale plaats in. De kopvilla’s van de vleugels zijn lange tijd bepalend geweest voor het beeld van het gasthuis totdat ruimtegebrek in 1910 de instelling doet besluiten uit te breiden in oostelijke richting. Een deel van de tuin en de zomertent maakt dan plaats voor de, zeker voor die tijd royaal bemeten Julianavleugel, waarvoor huisarchitect W.C..de Groot de opdracht kreeg. Dit rechthoekige gebouw met twee hoge bouwlagen, de vele trapgevels en barokke poort uit 1682 is evenzo gezichtsbepalend voor het gasthuis en is heden ten dage een dankbaar object voor stadsgidsen en fotografen.

Het gasthuis en de meeste panden die in eigendom zijn van de stichting zijn te herkennen aan een steen in de gevel met een gouden bel op een blauw veld. De bel is het Antonius-symbool en komt ook voor op talloze voorwerpen, van tuinkoepel tot briefpapier.

De monumentale tuin die door de eeuwen heen met zich heeft laten spelen door veel verschillende ontwerpers, trekt veel belangstellenden. Invloeden van tuinarchitecten als G.Vlaskamp en H.Vredeman de Vries en de hand van de evenzo bekende ontwerper L.P.Roodbaard valt volgens kenners af te lezen aan de tuin. Niet alleen toevallige passanten kunnen een omgang maken door de tuin, ook op afspraak worden groepen rondgeleid door de tuinbaas.

Tegenwoordig is het gasthuis in gebruik als woonservicecentrum voor 60+ers, dat met 60 appartementen en 2 woonhuizen onderdak biedt aan de ruim 80 bewoners. Het gasthuis staat aan de vooravond van een grote renovatie die enkele jaren in beslag gaat nemen. De uitbreiding van het gasthuis met levensloopbestendige woonhuizen aan de Grote Kerkstraat, is daar een onderdeel van.

Wonen in het gasthuis betekent het comfort van de stad onder handbereik en leven in een oase van rust, groen en schone lucht

als ware het “een groene long” verbonden met het kloppend hart van de stad.

Sint Anthony Gasthuis (Woonservicecentrum)
Perkswaltje 1
8911 EE Leeuwarden
Tel. 058-2124213

Sint Anthonie Gasthuis (Bestuurshuis)
Grote Kerkstraat 39
8911 EA Leeuwarden
Tel. 058-2124212
www.sintanthonygasthuis.nl